นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1449
ความเห็น: 0

คณะเภสัชฯ ม.อ.ลงนามเอกชนนำสารสกัดจากใบชะมวงมาผลิตเป็นยาต้านมะเร็ง

คณะเภสัชฯ ม.อ.ลงนามเอกชนนำสารสกัดจากใบชะมวงมาผลิตเป็นยาต้านมะเร็ง

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำงานวิจัยของนักวิจัยไทยไปสร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ นำสารสกัดจากใบชะมวงมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้านมะเร็ง โดยจัดพิธีลงนามอนุญาตให้นำสิทธิบัตรผลงานเรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดใบชะมวงที่มีสารชะมวงโอน” คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1601001173 ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ผู้สนับสนุนทุนวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของผลงาน กับ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด เป็นผู้รับอนุญาต โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ลงนาม กับผู้รับอนุญาต ได้แก่ นายเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด และ เภสัชกรหญิงสุวัฒนา จารุมิลินทร ร่วมเป็นสักขีพยาน

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เปิดเผยถึงกรรมวิธีในการผลิตว่า เป็นการสกัดสารชะมวงโอน (chamuangone) จากใบชะมวงโดยใช้น้ำมันรำข้าวเป็นตัวทำละลาย สกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นกรรมวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับต้านมะเร็ง

จากภูมิปัญญาไทย “หมูต้มชะมวง” จึงมีการศึกษาต่อพบว่าสารชะมวงโอนจากใบชะมวงที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งละลายได้ดีในน้ำมัน และจากการวิจัยพบว่าน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันพืชที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาสกัดสารชะมวงโอน และเมื่อนำสารสกัดไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง 3 ชนิดในห้องทดลอง ได้แก่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด พบว่าสารดังกล่าวยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดี และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกติ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี สามารถนำกรรมวิธีนี้ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตสารสกัด อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยาต่อไปในอนาคต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิจัยผักพื้นบ้านไทย และพบสารชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากใบชะมวงเป็นครั้งแรกในโลก และตั้งชื่อสารนั้นว่าชะมวงโอน ซึ่งจะเป็นสารต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาโครงสร้างสู่ยาต้านมะเร็งในอนาคต

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นจากงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งได้รับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 2 คน คือ นายอภิรักษ์ สกุลปักษ์ และนางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และได้ใช้เวลาศึกษาวิจัยรวมนานถึง 8       ปี โดยเริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยค้นหาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากพืชผักพื้นบ้านที่นำมาประกอบอาหารโดยเฉพาะผักพื้นบ้านภาคใต้จำนวน 22 ชนิด และสามารถแยกสารชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร (Helicobacter pylori) และโปรโตซัวร์ (Leishmania major) จาก “ใบชะมวง” ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Food Chemistry และ Journal of Cancer Research Updates ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับอย่างมากในวงวิชาการ จากนั้นได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญชะมวงโอนในสารสกัดด้วยวิธี HPLC เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพสารสกัด และได้สร้างนวัตกรรมการสกัดสารชะมวงโอนโดยใช้ที่การสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Extraction) ทำให้ผลงานการเตรียมสารสกัดชะมวงโอนจากใบชะมวงโดยการสกัดด้วยน้ำมันรำข้าวได้รับรางวัล 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติในงาน 10th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2016) ที่ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่

1. เหรียญทอง (Gold Medal)

2. Special Award (on Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society ประเทศมาเลเซีย

3. Special Award จาก Taiwan International Invention Award Winners Association ประเทศไต้หวัน

และล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญ (Silver medal) จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติในงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จากผลงานการพัฒนาต่อยอดวิธีการเตรียมสารสกัดสารชะมวงโอนในรูปผงแห้งด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000411)

ผลจากความสำเร็จในการค้นคว้าครั้งนี้ คือ การได้โครงสร้างใหม่ของสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง เพื่อจะได้มีการดัดแปลงพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งที่ออกฤทธิ์ดีขึ้น และลดอาการข้างเคียงต่อเซลล์ปกติ และการที่สังคมไทยใช้ใบชะมวงมาประกอบอาหารแสดงให้เห็นว่าเป็นพืชที่ปลอดภัย และอาจจะมีส่วนในการช่วยป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอาหารและมะเร็งได้ในระดับหนึ่ง ส่วนการที่คนไทยรู้จักนำใบชะมวงมาต้มกับหมูติดมันนับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ดีเลิศ เพราะพบว่าสารชะมวงโอนสามารถละลายในไขมันได้ดีกว่าละลายในน้ำธรรมดา

นับเป็นการนำงานวิจัยของนักวิจัยไทยไปสร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ งานวิจัยไม่ได้อยู่เฉพาะในตำราหรือบนหิ้งเท่านั้น

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2561 15:01 แก้ไข: 17 พฤษภาคม 2561 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ