นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 997
ความเห็น: 0

ม.อ.จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า จำปาดะสตูล

ม.อ.จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า จำปาดะสตูล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า จำปาดะสตูล ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าจำปาดะสตูล แก่สมาชิกเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าจำปาดะ   โดยมุ่งเน้นการกำหนดรายละเอียดข้อมูลสินค้าจำปาดะสตูล เพื่อจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อาทิ ชื่อสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอื่นๆของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะหลักของสินค้า ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นที่อื่น ตลอดจนรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับแหล่งภูมิศาสตร์นั้น      เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561  ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี  อ.เมืองสตูล จ.สตูล    โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ 

          นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้เล็งเห็นความสำคัญในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าจำปาดะสตูล เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรชุมชนในพื้นที่ เล็งเห็นความสำคัญของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการติดเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ GI ไทย ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน ทั้งนี้ หากการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศสินค้า จำปาดะสตูลสำเร็จลุล่วงจะเป็นสินค้า GI สินค้าแรกของจังหวัดสตูล ตลอดจนเป็นต้นแบบให้แก่สินค้าอื่นๆ ที่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

          นางสาวมณฑิรา เอียดเสน หัวหน้าโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าจำปาดะสตูล  ได้ให้ข้อมูลถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่ การลงพื้นที่ศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงลึกของสินค้า การจัดทำและยื่นคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนการรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสินค้า GI ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า จำปาดะสตูล จากหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

นายปฏิพันธ์ ปานสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และนายนราธิป รักษากิจ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ได้นำเสนอเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดสตูล สินค้าจำปาดะสตูล เพื่อเสนอแต่งตั้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มีนาคม 2561 16:44 แก้ไข: 28 มีนาคม 2561 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ