นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1281
ความเห็น: 0

วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวาระ 50 ปี ม.อ.

วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวาระ 50 ปี ม.อ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา  โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13  มีนาคม 2561  ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานเป็นเวลานาน  และมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา เครือข่ายวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 448 รางวัล 

                “วันนี้นับเป็นวันดีวันหนึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อชุมชน เพื่อประเทศชาติ กับการผลิตบัณฑิตคุณภาพเข้าสู่สังคม เรามีความตั้งมั่นที่จะขับเคลื่อนทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ Thailand 4.0  การพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

                จนถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่น สร้างความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัย ค้นคิดผลงานการประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ด้านการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยการสร้างนักศึกษาให้เป็น “บัณฑิตที่มีคุณภาพ”             

                สำหรับด้านบุคลากรซึ่งเป็นกำลังหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดูแลและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ และได้มีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ ให้กับบุคลากร มีการคัดเลือก ยกย่องคนดีคนเก่ง คนที่เป็นแบบอย่าง และเชิดชูเกียรติแก่ผู้อุทิศเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน”

                โอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“สงขลานครินทร์กับการพัฒนาสังคม” โดยนายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  และการเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552

                ส่วนภาคค่ำ มี การจัดงาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” มีงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.การรับบริจาคเพื่อนำสมทบ "กองทุน 50 ปี ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์"

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มีนาคม 2561 15:07 แก้ไข: 26 มีนาคม 2561 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ยาดม และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ