นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1095
ความเห็น: 0

เภสัชฯ ม.อ.เปิดป้ายอาคารและทำพิธีประดิษฐานรูปปั้นหล่อ ดร.สุนาลินี ในวาระครบรอบ 40 ปี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนนามอาคารบริหาร เป็น อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ และเปิดป้ายอาคาร พร้อมทำพิธีประดิษฐานรูปปั้นหล่อ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนนามอาคารบริหาร เป็น อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์  และเปิดป้ายอาคาร พร้อมทำพิธีประดิษฐานรูปปั้นหล่อ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย อดีตผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา  ร่วมในพิธี  เป็นการเริ่มต้นวาระแห่งการเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้คำขวัญ “วิวัฒน์ปัญญา พัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม”

      

    รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ นับเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในสาขาเภสัชศาสตร์ ที่ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นแห่งแรกในภาคใต้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 โดยเริ่มจากการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามการอนุมัติของรัฐบาลใน พ.ศ. 2515 จนกระทั่งได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2521 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นคณบดีคนแรก

          โครงการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์เริ่มตั้งแต่การจัดทำร่างโครงการพร้อมทั้งแผนกและวิชาต่างๆที่จะเริ่มเปิดสอนซึ่งใช้เวลาร่างโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอความอนุเคราะห์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนาลินี นิโครธานนท์ มาช่วยในการจัดทำร่างโครงการดังกล่าว

จากนั้นเป็นต้นมาคณะเภสัชศาสตร์แห่งนี้ก็ได้ ผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรและปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพและวิชาชีพเภสัชกรรม มีส่วนในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรมด้านยาจากสมุนไพร การวิจัยเพื่อพัฒนาส่งเสริมระบบยาในระบบสาธารณสุขของประเทศ การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคยา รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านยาและการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดมาเป็นเวลาครบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2561  

          รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.สุนาลินี นิโครธานนท์ รับอาสาย้ายภูมิลำเนาจากรุงเทพมหานครมาดำเนินการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของภาคใต้ด้วยความมุ่งมั่น ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ วางรากฐานของคณะฯ ให้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ และมีความผูกพันกับศิษย์เสมอมาจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต   

 

เพื่อรำลึกถึงผู้มีคุณูปการต่อคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. หลังพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559  บรรดาศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดำริในการจัดทำรูปปั้นหล่อและระดมทุนกองทุน เพื่อการศึกษา รศ.ดร.ภญ. สุนาลินี นิโครธานนท์ โดยมีศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจำนวน  4 ล้านบาท (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) เป็นที่มาของ สวนอนุสรณ์และกองทุน เพื่อการศึกษา รศ.ดร.ภญ. สุนาลินี นิโครธานนท์ รวมทั้งคณะเภสัชศาสตร์ ได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนนามอาคารบริหาร เป็น อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์  โดยได้ทำพิธีประดิษฐานรูปปั้นหล่ออย่างเป็นทางการและเปิดป้ายนามอาคารเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นการเริ่มต้นวาระแห่งการเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ขอขอบคุณ ภาพจากรองศาสตราจารย์วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 January 2018 11:43 Modified: 09 January 2018 14:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ