นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1853
ความเห็น: 0

ม.อ.ลงนามความร่วมมือกับGuangxi Normal University ในการดำเนินงานสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.ลงนามความร่วมมือกับGuangxi Normal University ในการดำเนินงานสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ Prof. He Zubin อธิการบดี Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความร่วมมือเพื่อดำเนินงานร่วมกับสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนชาวไทยมีความสามารถทางด้านภาษาจีนที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือจีน-ไทยในระดับอุดมศึกษา โดยการกิจกรรมและการอบรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมภาษาจีนแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลภายนอก การจัดสัมมนาการสอนภาษาจีนสำหรับครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนล่าง การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

โดยพิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยมี ผศ.ดร. ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ผศ.ดร. กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์และผู้อำนวยการฝ่ายไทย สถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Assoc.Prof.Dr. Zhu Xiaomei ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหารจาก GXNU คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์และสถาบันขงจื๊อฯ ร่วมเป็นเกียรติ

            ในช่วงเช้าวันเดียวกัน สถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานเฉลิมฉลองการสถาปนาสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครบรอบ 11 ปี ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกิจกรรมการแสดงนาฎศิลป์จีน-ไทย การสาธิตการวาดภาพด้วยพู่กันจีน และนิทรรศการภาพวาดพู่กันจีนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพชาวจีน บุคลากร และนักศึกษาจาก GXNU และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            โดยมี Prof. He Zubin อธิการบดี Guangxi Normal University ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา  ผู้แทนจากเทศบาลเมืองสะเดา  ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประธานหน่วยงานหน่วยกู้ภัย14 จังหวัดภาคใต้ ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ  ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ผศ.ดร.ไซนี  แวมูซอ  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์และสถาบันขงจื๊อฯ ร่วมเป็นเกียรติ

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มกราคม 2561 13:55 แก้ไข: 03 มกราคม 2561 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เมตตา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ