นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1381
ความเห็น: 0

สัตวแพทย์ ม.อ.จับมือกรมปศุสัตว์ พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์จัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง

กรมปศุสัตว์มีความต้องการสัตวแพทย์ที่มีความพร้อมสำหรับการรักษาสัตว์ใหญ่และพร้อมที่จะเข้าทำงานในพื้นที่ชนบท การเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องพึ่งมหาวิทยาลัยในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนางานและแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์ของประเทศ

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามร่วมกับกรมปศุสัตว์ พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์และนำองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการบริการและพัฒนาการจัดการสุขภาพและผลผลิตทางปศุสัตว์ รวมถึงสุขอนามัยอันดีของประชาชนในพื้นที่   

“กรมปศุสัตว์มีความต้องการสัตวแพทย์ที่มีความพร้อมสำหรับการรักษาสัตว์ใหญ่และพร้อมที่จะเข้าทำงานในพื้นที่ชนบท การเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องพึ่งมหาวิทยาลัยในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนางานและแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์ของประเทศ”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ กรมปศุสัตว์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนร่วมในการลงนาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงอุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร่วมในพิธี

โดยจะร่วมมือกันในด้านการพัฒนาหลักสูตร การทำวิจัยและบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ในด้านการจัดการสุขภาพและการผลิตสัตว์ และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้และบุคลากรในการชันสูตร วินิจฉัย ควบคุม และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ โรคสัตว์สู่คน ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า สาขาวิชาทางด้านสัตวแพทย์กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา เนื่องจากแนวโน้มของการเลี้ยงสัตว์ทั้งที่เป็นเชิงพาณิชย์และสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในช่วงของการเกิดอุทกภัยในภาคใต้เมื่อต้นปี 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีบทบาทสำคัญในการลงพื้นที่เพื่อรักษาสัตว์ป่วยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก ดังนั้นการที่ทั้งหน่วยงานที่อยู่ในภาควิชาการและกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนา ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเป็นผลดีกับเกษตรกร ผู้บริโภคและประเทศชาติ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวถึงบทบาทของกรมปศุสัตว์ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย การพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ให้ทันสมัยสอดรับกับเรื่องสุขภาพ และการบริหารจัดการ โดยปัจจุบันเรื่องของสุขภาพสัตว์ถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของโรคติดต่อ การใช้ยา การเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องพึ่งมหาวิทยาลัยในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนางานและแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์ของประเทศ

“ส่วนหนึ่งของความคาดหวังจากร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับมหาวิทยาลัยในวันนี้ คือการได้ผลิตบุคลากรที่มีความสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากความสนใจในการเข้าศึกษาส่วนใหญ่มาจากนิสัยรักสัตว์เลี้ยง และจะเน้นไปทางการรักษาสัตว์เล็กเพราะมีความมั่นคงในอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์ยังมีความต้องการสัตวแพทย์ที่มีความพร้อมสำหรับการรักษาสัตว์ใหญ่และพร้อมที่จะเข้าทำงานในพื้นที่ชนบท” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 สิงหาคม 2560 09:57 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2560 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.51.24
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ