นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 803
comment: 0

ม.อ.จัดทำอัตลักษณ์(Branding) เสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ม.อ.จัดทำอัตลักษณ์(Branding) เสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำแผนแม่บทกลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ (Branding) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดยมีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ดำเนินการ รวมทั้งจากสถานการณ์ปัจจุบัน สถาบันการศึกษามีการแข่งขันสูง           เพื่อสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและชัดเจนขึ้น องค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จึงได้จัดให้ผู้บริหารทั้ง 5 วิทยาเขต ได้ร่วมกันเรียนรู้ ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ พัฒนาและสรุปแก่นแท้ของแบรนด์ โดยมี คุณดลชัย บุณยะรัตเวช  นักสร้างแบรนด์ จากบริษัทเดนท์สุ วัน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดการสัมมนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน

       ดลชัย บุณยะรัตเวช                                ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า หลังจากการทำความเข้าใจบริบท วิเคราะห์ข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมาย แล้วจะมีขั้นตอนการพัฒนาองค์ประกอบของแบรนด์ และวางกลยุทธ์แนวทางการสื่อสารเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มิถุนายน 2560 14:37 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2560 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.52.4
Message:  
Load Editor
   
Cancel or