นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 608
ความเห็น: 0

ม.อ.ขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชน ประจำปี 2560

ม.อ.ขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชน ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี   ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน  ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัย   จัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลา      ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่   28  กุมภาพันธ์  2560 ณ  โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่   โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง    เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหาร  ร่วมงาน  โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ และองค์กรสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

             รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก้าวสู่ปีที่ 50 ในปี 2561 และมหาวิทยาลัยเปลี่ยนจากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอันจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และขอขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านที่สนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 March 2017 15:20 Modified: 27 March 2017 15:43 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.162.184.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ