นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1038
ความเห็น: 0

ม.อ.ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาจาก 117 สาขา เน้นเตรียมตัวสู่โลกสากล

ม.อ.ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาจาก 117 สาขา เน้นเตรียมตัวสู่โลกสากล

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดมุมมองนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องเตรียมตัวสู่โลกสากล เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 5,224 คน จาก 117 สาขา  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

  

รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามิใช่เพียงแต่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับประเทศ แต่ต้องเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่โลกสากลมากขึ้น  ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน  การเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาพัฒนาความรู้เพิ่มเติมจากระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท ผลงานวิจัยจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นนักวิชาการระดับสูงที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

โอกาสนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี2557 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี  คือ ดร.โตมร นุ่นแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ม.อ. เปิดมุมมองสู่ความเป็นนานาชาติและการเข้าสู่ World-Class Universities

นพ.ดร.สกล สิงหะ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์  รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศวิจัย ม.อ.  ให้มุมมองการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ให้ข้อแนะนำถึงระบบบัณฑิตศึกษา และทุนการศึกษา  ปิดท้ายด้วยคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา แนะนำตัวพร้อมทั้งสะท้อนภาพการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษารวม  4  ระดับ คือ  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท ประกาศนียบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก  รวมจำนวน 171 สาขาวิชา และมีจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 5,224 คน โดยจำแนกตามวิทยาเขตต่าง ๆ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559)  

            วิทยาเขตหาดใหญ่            จำนวน   4,120    คน

            วิทยาเขตปัตตานี              จำนวน     883     คน

            วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี        จำนวน      38      คน

            วิทยาเขตภูเก็ต                 จำนวน     183     คน

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 สิงหาคม 2559 16:31 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2559 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.221.149
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ