นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 915
ความเห็น: 1

วิศวะ ม.อ.จับมือโตโยต้า ตั้งห้องวิจัยและผลิตวิศวกร คาดเกิดอุตสาหกรรมซอล์ฟแวร์รถยนต์ ในหาดใหญ่

วิศวะ ม.อ.จับมือโตโยต้า ตั้งห้องวิจัยและผลิตวิศวกร คาดเกิดอุตสาหกรรมซอล์ฟแวร์รถยนต์ ในหาดใหญ่

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ทูโช อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดตั้งห้องวิจัยร่วมทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์  เพื่อสร้างวิศวกรที่มีความสามารถทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ และคาดว่าจะเปิดรับบุคลากรที่ได้ผ่านการอบรม  เข้าร่วมงานกับโตโยต้า ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมสมองกลฝังตัวและซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ขึ้นใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รศ.ดร.อุดมผล พืชไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลงนาม กับ Mr.Hideya Ito  ซีเอโอ บริษัท โตโยต้า โดยมี รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้บริหารของบริษัทโตโยต้า ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น  ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามและเปิดตัวห้องวิจัยร่วมทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ ในโครงการ Quality activity for embedded software based on automotive industry ณ ห้องวิศวทัศน์  ตึกหุ่นยนต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.และร่วมพิธีเปิดห้องปฎิบัติการ   ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร.  ม.อ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

          รศ.ดร.ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์ (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้รถยนต์ มีสมรรถนะสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการขับเคลื่อน การควบคุมเครื่องยนต์  การควบคุมความปลอดภัยในการขับขี่ รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์ บริษัท โตโยต้า ทูโช อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (TTET) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ มีระบบสมองกลฝังตัวในรถยนต์ที่ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

          จากการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องของอาจารย์และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังผลงานทางด้านสมองกลฝังตัว  การออกแบบวงจรดิจิทัล การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ การพัฒนาระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) และสมาร์ทซิตี้  บริษัท โตโยต้า ทูโช อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงสนับสนุนทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเพื่อเป็นฐานหลักในการสร้างวิศวกรที่มีความสามารถพร้อมสำหรับการทำงานทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ ในหัวข้อ “Quality activity for embedded software based on automotive industry” และ “FPGA Training: Software-Defined System on Chip (SDSoC) approach for system acceleration ”ซึ่งจะมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้โจทย์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และโจทย์วิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งงานวิจัยร่วมกับอาจารย์  จึงนับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์

          แผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ ทางบริษัทจะพิจารณาแนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสาขาขึ้นในเขตอำเภอหาดใหญ่ซึ่งจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมสมองกลฝังตัวและซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ขึ้นในหาดใหญ่

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 August 2016 16:02 Modified: 10 August 2016 13:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Smarn, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Smarn (Recent Activities)
09 August 2016 09:18
#105448

ยินดีด้วยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ