นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1027
ความเห็น: 0

ม.อ.ลงนามร่วม สมอ. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง

ม.อ.ลงนามร่วม สมอ. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมร่วมเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้บริการเครื่องมือทดสอบทันสมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในด้านการกำหนดมาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน มาตรฐานของประเทศส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาระบบการมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ พร้อมทั้งการประชุมหารือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

หลังจากนั้นเป็นการร่วมเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนางเบญจมาพร เอกฉัตร รองเลขาธิการฯ นางอารัมภ์รัตน์ รัชดานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรกำหนดมาตรฐานและบรรณาธิการมาตรฐาน นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ รองนายกสมาคมยางพาราไทยร่วมในพิธี

“ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา” หรือ Natural Rubber Product Testing Center, NRPTC จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารามากมาย พร้อมสำหรับการทดสอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านยางพารา ส่วนของทางศูนย์เองได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาศูนย์ดังกล่าวให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับศูนย์ทดสอบในต่างประเทศ

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลภายใต้โครงการ การพัฒนายางพาราของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ค. 2558-2562 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ การวิจัยและต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยได้จัดสร้างอาคารและจัดหาเครื่องมือต่างๆ ภายใต้โครงการการพัฒนายางพาราของประเทศไทย และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้ก้าวเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ต่อไป

รองศาสตราจารย์ อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมยางพารา กล่าวว่าการจัดสร้างศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง การให้การรับรองคุณภาพ และสนับสนุนการวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 62 ล้านบาทเครื่องมือทดสอบที่มีศักยภาพ อาทิ เครื่อง Goodrich Flexometer (DOLI, Germany) ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับทดสอบคุณสมบัติของยางในการศึกษาความมากน้อยในการเสื่อมสภาพของยาง เครื่องดังกล่าวเหมาะสำหรับการทดสอบยางที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยางรถยนต์ ฐานวางเครื่องยนต์ เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์นี้ให้บริการทั้งกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ทั่วทุกภาค นักวิจัยทั่วประเทศ โดยสามารถส่งตัวอย่างการวิเคราะห์ทั้งทางไปรษณีย์ รถยนต์และขอรับผลทางอีเมลล์ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังมหาวิทยาลัย

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ตั้งอยู่หน้าคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการโดยทีมงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้บริการทดสอบทางด้านยางและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง จำนวน 22 รายการ ประกอบด้วย 1.เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง 2.เครื่องผสมยางแบบปิด 3.เครื่องอัดเป้า 4. เครื่องทดสอบความนิ่มของยาง 5.ทดสอบความหนืดของยาง 6.ทดสอบการสุกของยาง 7.ทดสอบการไหลของยางแบบ Rubber Process Analyzer (RPA) 8.ทดสอบการกระจายตัวของสารตัวเติม 9.ทดสอบการกระเด้งของสารตัวยาง 10.ทดสอบความแข็ง 11.เครื่องผสมแบบปิดสำหรับการวิจัยขั้นสูง 12.ทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง 13.เบ้าพิมพ์ชิ้นทดสอบยางตามมาตรฐาน 14.เครื่องตัดชิ้นทดสอบยางพร้อมมีดตัดตามมาตรฐาน 15.ทดสอบสมบัติการบ่มเร่ง 16.ทดสอบสมบัติการต้านทานต่อโอโซน 17.ทดสอบความต้านทานต่อการหักงอ 18.ทดสอบความหนาแน่น 19.ทดสอบความต้านทานของแรงกด 20.ทดสอบความหนา 21.ทดสอบการติดไฟ 22.เครื่องอัดเบ้ายางแบบมือโยก

ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-286904-7 074-286910 โทรสาร 074-212813

Email:sec-all@group.psu.ac.thLine : Sec2528 facebook:www.facebook.com/secpsu

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กรกฎาคม 2559 16:27 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2559 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.200.21
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ