นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1051
ความเห็น: 0

ม.อ.รับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอนบัณฑิตในศตวรรษที่21

ม.อ.รับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอนบัณฑิตในศตวรรษที่21

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัล แบบอย่างในการนำเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพสำหรับโลกในศตวรรษที่21 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11  ประจำปี 2559 เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้ Learning in Action : Sharing Best Practices in Active Learning among Thai Universities  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม-1เมษายน  2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างในการนำเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมดังกล่าว

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก การจัดการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงต้องพัฒนาบัณฑิตให้ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของตนเองอันจะนำไม่สู่การพัฒนา พลังปัญญาซึ่งจะทำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อกระบวนทัศน์ดังกล่าว ต้องเน้นกระบวนการการเรียนรู้ และการสร้างและแสวงหาความรู้ของบัณฑิตเพื่อตอบปัญหาได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถสื่อสารสิ่งที่รู้นำไปสู่การปฏิบัติ  อย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 พฤษภาคม 2559 14:40 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2559 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ