นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1053
ความเห็น: 0

ม.อ.จัดครัวลูกพระบิดา พร้อมทุนทำงานแก่ นักศึกษาได้รับผลกระทบราคายาง

ม.อ.จัดครัวลูกพระบิดา พร้อมทุนทำงานแก่ นักศึกษาได้รับผลกระทบราคายาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห่วงใยนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากยางพารา มอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่า และทุนทำงานแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งจัดโครงการครัวลูกพระบิดา เรียนรู้วิถีพอเพียง  ช่วยลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อจะได้สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ต่อไป

            ผ.ศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห่วงใยนักศึกษา ที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ จัดกิจกรรม “ลูกพระบิดาจิตอาสา ตอน ครัวลูกพระบิดา เรียนรู้วิถีพอเพียง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่หอพักนักศึกษา เช่น ปูอิฐบล็อกบริเวณสำนักงานหอพักนักศึกษา 2.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่จะทำ   เช่น การปลูกผัก เพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานเอง หรือจำหน่าย  3.กิจกรรมครัวลูกพระบิดา  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาทำอาหารเพื่อรับประทานร่วมกันระหว่างทำกิจกรรม และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ลดภาระของผู้ปกครอง

 

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากราคายางตกต่ำ โดยสำรวจนักศึกษาจากทุกคณะใน 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ทั้งครอบครัวที่เป็นเจ้าของสวนยาง ลูกจ้าง ผู้รับซื้อยาง และทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา โดยแบ่งระดับผู้ได้รับผลกระทบเป็น 2 กลุ่ม และได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือตามระดับความเดือดร้อนคือ

กลุ่มที่ 1 : จำนวน 195 คน ช่วยเหลือโดยการให้ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท ขยายเวลาผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาหากนักศึกษาร้องขอ และให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยนไม่เกิน 50 ชั่วโมง/เดือน หรือไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน

กลุ่มที่ 2 : จำนวน 616 คน ช่วยเหลือโดยการให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยนไม่เกิน 50 ชั่วโมง/เดือน หรือไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน

            โดยใช้กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ได้รับจากการบริจาคของคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยแบ่งเป็น ทุนให้เปล่า 390,000 บาท และทุนทำงานแลกเปลี่ยน 3,200,000 บาท

ทั้งนี้ ทีมงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดเตรียม อุปกรณ์ ครัว จาน ชาม เตาแก๊ส บริเวณหลังสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้กับนักศึกษาที่รับผลกระทบมาประกอบอาหาร ระหว่างเดือน มีนาคม -เมษายน 2559 เริ่มเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559

นางสาวนฤมล แก้วคุ้มภัย และนางสาวเกศกนก ศรีโรจน์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ช่วยให้เราได้รู้จักเพื่อนๆที่ครอบครัวได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ได้ช่วยเหลือกัน ร่วมกันทำกับข้าว ในวันนี้เรา ทำผัดเผ็ดไก่ รับประทานกัน  ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่มอบความรักความห่วงใยผ่านกิจกรรมนี้มายังนักศึกษาค่ะ”

นายอนุกิจ ชาติดำ เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา กล่าวว่า เราจะมีการประชุมร่วมกันนักศึกษาในการทำกิจกรรม นอกจากประกอบอาหารแล้ว จะมีการปลูกผัก เพื่อประกอบอาหาร เช่น มะระ ผักบุ้ง  และได้ปลูกมะละกอ ไปแล้ว

ผู้สนใจบริจาคเงินเข้า “กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์” บริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565 105209 4 หรือบริจาค สิ่งของหรือวัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร ได้ที่งานกิจกรรมศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074 282208

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 April 2016 16:42 Modified: 04 April 2016 17:01 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้ and Ico24 แมงปอ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ