นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 2837
ความเห็น: 0

ม.อ.อบรมการช่วยชีวิตเมื่อจมน้ำแก่ผู้นำนักศึกษา

ม.อ.อบรมการช่วยชีวิตเมื่อจมน้ำแก่ผู้นำนักศึกษา

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรมทักษะความปลอดภัยทางน้ำที่จำเป็นพื้นฐาน รวมทั้งวิธีเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ำ ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้นำนักศึกษา จาก 7 คณะ  ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าการจมน้ำนับเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องเสียชีวิต มีสถิติสูงกว่าการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2549-2558) ประเทศไทยสูญเสียเด็กไปแล้วถึง 10,923 คน หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  จึงจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้นำนักศึกษา โดยใช้หลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีตรัง อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย วิธีการช่วยคนตกน้ำ รูปแบบ และวิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำ กระแสน้ำวน (Rip Current) และการฝึกทักษะที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับความปลอดภัยทางน้ำ ได้แก่  ทักษะ “ตะโกน โยน ยื่น” ในการช่วยเหลือคนตกน้ำให้ปลอดภัย  ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยทางน้ำ  ทักษะการประดิษฐ์ชูชีพอย่างง่าย และหาได้ทั่วไป

การอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ. (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) ช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิมวิทยากร โดยนางวัลภา ฐาน์กาญจน์อดีตพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการแผนงานพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้  นายสมชาย พรหมทองนุ้ย อิสระ อินทนุกูล และนางวริศรา บุญล้วน พนักงานดับเพลิง หน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย

            ความปลอดภัยทางน้ำ โดย นายธานันท์  สาเล็ง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แกนน้ำนักศึกษาอาสาสมัครเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ

          เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยการตะโกน โยน ยื่น โดยใช้อุปกรณ์  โดยนายรชดี้ บินหวัง หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา ม.อ.

            การอบรมพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ มีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 33 คน ประกอบด้วยบุคลากร เข้าร่วม 8 คน และนักศึกษาอาสาสมัคร 25 คน จาก 7 คณะ จากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทย 

             ขณะเดียวกัน มีการฝึกปฏิบัติการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อเอาชีวิตรอด ได้แก่ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ ได้แก่ การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ การลอยตัว คว่ำ หงาย การหายใจในการว่ายน้า การทำท่าผีจีน การเคลื่อนที่ในน้ำ การกระโดดพุ่งหลาว  การเตะเท้าคว่ำหงายแล้วพลิกคว่ำสลับกัน และท่าฟรีสไตล์

          กิจกรรมนี้ถือเป็นเตรียมพร้อมสำหรับ “ค่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเกาะบูโหลน สำนึกรักบ้านเกิด” ให้กับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน  ณ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล  ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ให้เรียนรู้มาตรการป้องกันการ

นางสาวสุปราณี  โอล่า นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์  กล่าวว่า "การฝึกอบรม มีคุณค่ามากๆ เพราะ ชีวิตคนหนึ่งชีวิตมีความสำคัญ ถ้าหากเราตกอยู่ในสถานการณ์จริง เราจะทำอย่างไรให้ เราสามารถช่วยเขาโดยการโทรเเจ้ง 1669 หรือตะโกนเรียกคนบริเวณนั้นมาช่วยได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ เเละสำคัญมากๆ คือ "สติ" เราจะต้องมีสติมากๆ ถ้าหากเราขาดสติ ทุกอย่างอาจจะสายเกินไปได้ค่ะ"

      นายบาฮารี มะเห นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี-ชีววิทยา กล่าวว่า"การอบรมเตรียมความพร้อมดังกล่าวมีคุณค่ามาก ทำให้ได้รับความรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ตัวเรา นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต "

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก คุณรชดี้ บินหวัง หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.


หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มีนาคม 2559 15:16 แก้ไข: 30 มีนาคม 2559 16:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.214.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ