นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1713
ความเห็น: 0

นิติศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับศาลปกครอง สร้างมือกฎหมายคดีปกครอง

นิติศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับศาลปกครอง สร้างมือกฎหมายคดีปกครอง

            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับศาลปกครอง โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ลงนามกับ ดร.บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ อธิบดีศาลปกครองสงขลา และนายสุรพันธ์ บุรานนท์ รองเลขานุการสำนักงานศาลปกครอง  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ ศาลปกครองสงขลา โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน

            อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยถึงความร่วมมือกับศาลปกครองว่ามีดังนี้

1. ความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน และบทความวิชาการ

2. การสนับสนุนระบบการฝึกงานภาคปฎิบัติเพื่อสร้างนักกฎหมายที่มีทั้งความรู้ทางกฎหมายปกครองและทักษะวิธีพิจารณาคดีปกครอง

3. การบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อสร้างนักกฎหมายที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฎิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระดับองค์กรเพื่อการพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นคณะ เมื่อพ.ศ. 2546 ถือเป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในภาคใต้ และจัดเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ โดยมีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2 แผนการศึกษา ได้แก่ นิติศาสตรบัณฑิตแผนการศึกษา 4 ปี และ นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)แผนการศึกษา 3 ปี เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ กฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ และ สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2554  

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มีนาคม 2559 13:51 แก้ไข: 30 มีนาคม 2559 14:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ