นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2335
ความเห็น: 0

คณะทรัพย์ ม.อ.แนะแบ่งสวนยางมาปลูกยาง ปาล์ม และเลี้ยงสัตว์ ตามศาสตร์ของพระราชา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนะเกษตรกร กู้วิกฤตราคายางพาราตกต่ำ แบ่งสวนยาง เป็น 3 ส่วน ตามรูปแบบของเกษตรศาสตร์ของพระราชา ในพื้นที่ 30 ไร่ มาปลูกยาง 16 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน 13 ไร่ และทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนะเกษตรกร กู้วิกฤตราคายางพาราตกต่ำ แบ่งสวนยาง เป็น 3 ส่วน ตามรูปแบบของเกษตรศาสตร์ของพระราชา ในพื้นที่ 30 ไร่  มาปลูกยาง 16 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน 13 ไร่ และทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง

            ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนะนำเกษตรกรชาวสวนยาง ใช้รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรตามศาสตร์ของพระราชา ในพื้นที่ 30 ไร่  ให้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

            ส่วนที่ 1 ปลูกยางพารา 16 ไร่  โดยส่งเสริมให้ยางพันธุ์ดี คือ พันธ์RRIT 408 พัฒนาโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งให้ผลผลิต  กรีดวันเว้นวัน  และทำยางแผ่นดิบขาย  จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือน (คิดจากราคายางกิโลกรัมละ 40 บาท)  ส่วนนี้ถือเป็นเงินออม

            คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แนะนำว่า การปลูกยางให้ใช้ ยางต้นตอพันธุ์พื้นเมือง  เพื่อเป็นตอในการผลิตกล้ายางพันธุ์ดี  ทั้งนี้เนื่องจากยางพื้นเมืองมีระบบรากแข็งแรง  ต้านทานการหักล้มเมื่อโดนลมแรง  ต้านทานโรค  และระบบรากสามารถดูดหาอาหารได้ดี  และใช้ยางพันธุ์ RRIT 408 เป็นพันธุ์ยอด  เนื่องจากเป็นพันธุ์ยางที่ดูแลง่าย  เจริญเติบโตเร็ว  ต้านทานโรค  ให้ผลผลิตสูงถึง 352 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ซึ่งสูงกว่ายางพาราพันธุ์ RRIM600 ที่เกษตรกรนิยมปลูกอยู่ในปัจจุบันถึงสองเท่า  และพันธุ์ยางพื้นเมืองยังมีความต้านทานต่อโรครากขาวซึ่งระบาดหนักในสวนยางในช่วงผนตกชุก  และยังไม่มีทางรักษาได้  

            “คาดว่าในปลายปีนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะนำต้นยางพาราพันธ์ RRIT 408 มาเพาะชำโดยใช้ต้นตอ พื้นเมืองมาขยายพันธ์ สามารถจำหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจไปปลูกได้สะดวก โดยเรามีทีมงานวิจัยที่ศึกษาวิจัยด้านนี้มาหลายสิบปี”

-           ส่วนที่ 2 ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 จำนวน 13 ไร่  ซึ่งให้ผลผลิต 5 ตันต่อไร่  ราคากิโลกรัมละ 4 บาท  สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกๆ 15 วัน สามารถทำรายได้ให้เกษตรกรกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือน (คิดจากราคาปาล์มทะลายดิบกิโลกรัมละ 4 บาท)เงินที่ได้จากการจำหน่ายส่วนนี้ถือเป็นเงินเดือน

-           ส่วนที่ 3 ทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่  ประกอบด้วยเลี้ยงวัวโดยใช้ใบปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต  นำมูลวัวไปหมักทำน้ำเขียวเพื่อผลิตแพลงก์ตอนใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงปลานิล  เมื่อปลานิลอายุ 80 วัน  มีการขยายพันธุ์  ให้ปล่อยปลาหมอหรือปลาช่อนซึ่งกินปลานิลขนาดเล็กลงไปเพื่อควบคุมปริมาณปลาในบ่อ  และปลาหมอกับปลาช่อนสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง  ร่วมกับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  คอกวัวสร้างให้พื้นมีความลาดเทเพื่อให้มูลวัวไหลลงไปเองได้  ปลูกกล้วยไว้เป็นแนวกั้น  ปลูกผักโดยใช้มูลวัว  มูลไก่เป็นปุ๋ย  สามารถเก็บผักกินเองหรือนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ได้อีกทาง  เงินที่ได้จากการจำหน่ายส่วนนี้ถือเป็นเงินรายวัน

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มีนาคม 2559 13:14 แก้ไข: 30 มีนาคม 2559 13:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ