นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 3034
ความเห็น: 0

สื่อการสอน เซลล์พูดได้ จำลองเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ทำด้วยยางพารา ดึงดูดความสนใจผู้เรียน

สื่อการสอน เซลล์พูดได้ จำลองเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ทำด้วยยางพารา ดึงดูดความสนใจผู้เรียน

            คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประดิษฐ์ สื่อการสอนแนวใหม่ เซลล์พูดได้ จำลองเซลล์ในร่างกายมนุษย์  เป็นภาพ 3 มิติ โดยการขยาย 1 แสนเท่า  ทำด้วยยางพารา ตกไม่แตก สีสวยสดใส พร้อมเสียงบรรยาย ดึงดูดความสนใจผู้เรียน ทดแทนหุ่นที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

แถวบน ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์  นายโกศล ภูริวัฒนกุล  นายมานพ นวลพลับ

แถวล่าง ผศ.นพ.ทพ. สุรพงษ์  วงศ์วัชรานนท์ นายพิเชษฐ์  เจริญผล  และนายนิพัฒน์  พลด้วง 

              ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์  นายมานพ นวลพลับ นายโกศล ภูริวัฒนกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับผศ.นพ.ทพ. สุรพงษ์  วงศ์วัชรานนท์ นายนิพัฒน์  พลด้วง และนายพิเชษฐ์  เจริญผล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันประดิษฐ์ “เซลล์พูดได้”แบบจำลองเซลล์ ทำด้วยยางพารา ได้รับความสนใจจากผู้เรียน เริ่มใช้กับนักศึกษาทันตแพทย์แล้ว และได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015) ณ ประเทศไต้หวัน  และได้รับรางวัล Special Prize จากประเทศโปแลนด์

                ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ และทีมงานผู้ประดิษฐ์เปิดเผยถึงแนวคิดในสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า การเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อการสอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาของวิชาที่เรียนได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชากายวิภาคศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ เดิมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ต้องซื้อหุ่นประกอบการเรียนการสอนจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง ผู้สอนต้องคอยอธิบายว่าแต่ละส่วนของเซลล์คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร และบางครั้งก็ไม่มีสื่อการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม

                ทีมงานผู้ประดิษฐ์ จึงได้สร้างสื่อการสอนขึ้นเอง ชื่อว่า “เซลล์พูดได้”จำลองเซลล์ในร่างกายมนุษย์  ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ 1 มิติ ขยาย 1 แสนเท่า  ของอวัยวะต่างๆ และมีสีสันที่น่าสนใจ ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทำด้วยยางพารา ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ยางพาราในภาวะที่ราคาตกต่ำ และได้เพิ่มเทคนิคการใส่เสียงบรรยายพร้อมเสียงดนตรีคลอ ระบบไร้สายลงไป และเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และสามารถขยายผลไปเป็นสื่อรูปแบบอื่น ได้อีกมากมาย เช่น อวัยวะต่างๆ โดยเริ่มผลงานชิ้นแรกเป็น องค์ประกอบของเซลล์ และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ภายในเซลล์  ผู้เรียนสามารถที่จะหยิบแต่ละส่วนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์ขึ้นมา แต่ละชิ้นส่วนนั้นๆก็จะมีเสียงอธิบาย โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย  ทำให้สะดวกแก่การนำลำโพงไปวางไว้ในตำแหน่งใดก็ได้  ซึ่งการประดิษฐ์หุ่นจำลองเซลล์นั้น ได้ใช้วัสดุคือยางพารามาผลิต เนื่องจากทำขึ้นรูปทรงได้หลากหลาย มีน้ำหนักเบา โดยใช้ยางพาราร่วมกับปูนพลาสเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักของหุ่นจำลองเซลล์ขึ้นรูปเป็นสามมิติ องค์ประกอบภายในเซลล์นั้นเป็นยางพาราหมดทุกชิ้นและวางอยู่บนฐานทำด้วยพลาสติก

          นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาได้ ตั้งแต่การเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยมีคุณสมบัติเด่น ได้แก่

 1. ใช้แสดงข้อมูลลักษณะขององค์ประกอบเซลล์ในรูปแบบสามมิติ

2. สามารถหยิบจับชิ้นส่วนองค์ประกอบเซลล์เพื่อดูรายละเอียดได้

3. ชิ้นส่วนองศ์ประกอบของเซลล์ทำด้วยยางมีลักษณะนุ่มและมีสีสันสวยงาม

4. เมื่อยกชิ้นส่วนองค์ประกอบของเซลล์ขึ้น จะมีคำอธิบายด้วยเสียงเพื่อบรรยาย ชื่อ ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์

5. การส่งสัญญาณไปที่ลำโพงเป็นแบบสัญญาณไร้สาย เมื่อผู้เรียนยกส่วนประกอบของหุ่นจำลองเซลล์ชิ้นใด บอร์ดไมโคร คอนโทรลเลอร์  จะส่งสัญญาณไปยังบอร์ด เอ็ม พี 3  เพื่อเล่นไฟล์เสียงเอ็ม พี 3 ตรงกับกับชิ้นส่วนประกอบที่ถูกยกขึ้นมา

             สถาบันการศึกษาใด สนใจ นำไปเป็นสื่อการสอน  ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-288140  โทรสาร 074-446663  E-mail: uraporn.v@psu.ac.th

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2559 12:01 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2559 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ