นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1154
ความเห็น: 0

เดอะสตาร์ 11 มอบทุนแก่มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

มูลนิธิพยายามช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย ทุกพื้นที่ ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้ทุเลาความทุกข์ทรมาน และ หลายคนสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ปกติ และรวมตัวกันเยียวยาผู้ได้ผลกระทบรุ่นใหม่

กลุ่มศิลปินเดอะสตาร์ 11 มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)สมทบทุนมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้  (มยส.)โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯและนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขานุการมูลนิธิฯ  รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายนิเวศน์และคุณภาพชีวิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล และผู้ได้รับผลกระทบชายแดนใต้ ร่วมรับมอบ ณ ห้อง A501 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

            กลุ่มศิลปินเดอะสตาร์ 11  ในนามบริษัทเอ็กแซ็กท์ จำกัด และบริษัทชิเนริโอ จำกัด ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ ช่องOneHD ได้ร่วมกันร้องเพลง “เธอผู้ไม่แพ้”เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่  คุณนารากร ติยายน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่องOneHD และตัวแทนศิลปิน กล่าวขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละในการทำงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

            ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้กล่าวว่า มูลนิธิพยายามช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย ทุกพื้นที่ ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้ทุเลาความทุกข์ทรมาน และ หลายคนสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ปกติ และรวมตัวกันเยียวยาผู้ได้ผลกระทบรุ่นใหม่

            นพ.สุภัทร ฮาสุววรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา  และเลขานุการมูลนิธิฯกล่าวว่า มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2553 ทำงานเป็นกลไกในการร่วมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยพันธกิจหลัก คือ เชื่อมประสานให้เกิดความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้ผ่านพ้นวิกฤติ ยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง มีรายได้เลี้ยงลูกๆ เป็นหลักของครอบครัว จนสามารถเป็นกำลังหลักของชุมชน

            น.ส.ศุภวรรณ พิ่งรัศมี และน.ส.ปิยะธิดา ศิลป์วุฒินนท์ อาสาสมัครของมูลนิธิฯ กล่าวว่า กิจกรรมหลักจัดให้กับเด็กกำพร้า สตรี สตรีหม้าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา ความสัมพันธ์ในชุมชน  ในนาม “ธาดานุสรณ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดชายแดนภาคใต้” (เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

            นางเจ๊ะฮาบีบะ เจะปอ หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยสูญเสียสามี ต้องเลี้ยงลูก 2 คน ตามลำพัง กล่าวว่า ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิฯโดยได้รับจักรเย็บผ้า 1 หลัง เพื่อประกอบอาชีพ และมูลนิธิฯได้ช่วยประสานงานหน่วยงานของรัฐมาช่วยเหลือ โดยรัฐช่วยค่าเล่าเรียนบุตรทั้ง 2 คน และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ4,500 บาท

            กว่าสิบปีในความรุนแรงท่ามกลางไฟใต้ อย่าปล่อยให้เขาอยู่กับอนาคตที่มืดมน ท่านสามารถช่วยเขาได้ ด้วยการบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้   โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 565-4-32469-4  หรือติดต่อได้ที่ มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โทรศัพท์ 083-3972200 email:dsrrfoundation@gmail.com

มูลนิธิฯช่วยส่งเสริมอาชีพ

created: 22 June 2015 16:01 Modified: 11 July 2015 17:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.51.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ