นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1701
ความเห็น: 0

ครบรอบ 36 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.เผยอีก 5 ปี จะมีหลักสูตรปริญญาโท เอก ถึง 200 หลักสูตร

ครบรอบ 36 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ม.ฮ.เผยอีก 5ปี จะมีหลักสูตรปริญญาโท เอก ถึง 200 หลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานครบรอบ 36 ปี  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  มองอนาคตการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต รตะนานุกูล  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี      ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 และเมธีที่ปรึกษาและศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 36 ปี เรามีผลงานที่ประจักษ์ มีบัณฑิตจบการศึกษา จำนวน 16,000 คน  บัณฑิตวิทยาลัยมีการควบคุมมาตรฐานเข้มข้นทุกขั้น รวมทั้งการสอบวิทยานิพนธ์  เรามีหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก จำนวน 170 หลักสูตร  ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาเอก 51 หลักสูตร  ปริญญาโท 112 หลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 6 หลักสูตร และประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร

ในขณะที่หลักสูตรปริญญาตรีมีจำนวน 150 หลักสูตร  ภายใน 5 ปี ข้างหน้าคาดว่าจะมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาถึง 200 หลักสูตร สำหรับทั้ง 5 วิทยาเขต  หลักสูตรที่เปิดเพิ่มจะเป็นหลักสูตรที่บูรณาการหลายๆคณะ เปิดที่วิทยาเขตภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ส่วนวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี ค่อนข้างคงที่   หลักสูตรที่ได้รับความสนใจในการศึกษาต่อปริญญาโท ในขณะนี้ได้แก่ เด่นด้านบริหารจัดการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ  

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กล่าวว่า  ขณะนี้เราส่งเสริมบัณฑิตศึกษา ที่ต้องมีองค์กรความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ งานที่จะตอบโจทย์การแข่งขันของประเทศ อาจารย์ต้องมีผลงานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กำหนดให้เป็นบุคคลภายนอก ที่ขึ้นทะเบียน ทำให้คุณภาพของหลักสูตรเข้มข้นขึ้น ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในการสอนไม่ใช่จบปริญญาเอกแล้วมาสอนเลย

การศึกษาต่อบางสาขาวิชาชีพ จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ก่อนที่จะมาเรียน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ บางสาขาถ้าศึกษาต่อเนื่อง เช่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะมีองค์ความรู้ที่ต่อเนื่อง ถ้าไม่เรียนต่อ องค์ความรู้ใหม่จะหลุดไปไม่ต่อเนื่อง

  ในที่สุดมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ  ขณะนี้ข้าราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีไม่ถึง 30,000 คน จากบุคลากรทั้งหมด ประมาณ 100,000 คน  ภายในระยะเวลาไมถึง 10 ปี ข้าราชการจะหมดไปมหาวิทยาลัย   ภายในระยะ  5 ปี จะมีการเกษียณอายุราชการจำนวนมาก

การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จะทำให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้น สามารถจัดการระเบียบข้อบังคับได้เอง แล้วแต่แต่ละมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี  ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  กล่าวว่า มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน    มีประโยชน์ด้านการวิจัย  อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เรียนมีโอกาสทำงานวิจัยรวมกัน  มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค และระดับนานาชาติ  ในการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศก็พิจารณาแต่ละสาขา  ที่มีความเชี่ยวชาญต่างกัน รวมทั้งการเงินของผู้เรียน บางสาขาก็ไม่จำเป็น 

ภาพโดย คุณไชยรัตน์ ศรีประสม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

และคุณภูร์ สุวรรณคง ประชาสัมพันธ์ กองกลาง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2558 17:58 แก้ไข: 19 มิถุนายน 2558 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.142.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ