นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1699
ความเห็น: 4

ม.อ.รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและโรงพยาบาล ม.อ.เตรียมพร้อมกรณีไฟฟ้าดับ

ม.อ.รณรงค์ ลดเวลาการประชุมให้สั้นลง เพื่อประหยัดไฟฟ้า ไม่ให้ประชุมเกิน 2 ชั่วโมง ปิดแอร์ก่อนเลิกประชุม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เตรียมน้ำมัน เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าเตรียมพร้อมเพื่อการรักษาพยาบาล

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อซ่อมแซมท่อและระบบประจำปีระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.-10 ก.ค. รวม 28 วัน ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แหล่ง เจดีเอ-เอ 18 ซึ่งจะทำให้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติ หายไปประมาณ 400 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  การหยุดจ่ายก๊าซดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ที่มีกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ ต้องหยุดเดินเครื่อง ทำให้พื้นที่ภาคใต้ขาดแคลนกำลังผลิตไฟฟ้าไปบางส่วน ซึ่ง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว  จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในภาคใต้ ช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของภาคใต้มีความมั่นคงมากที่สุด

กระทรวงพลังงานได้เตรียมการรับมือวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น โดย จะส่งไฟฟ้าจากภาคกลางเข้ามาช่วยประมาณ 700 เมกะวัตต์ แต่ยังขาดอีก 144 เมกะวัตต์  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และขอความร่วมมือโรงงานต่างๆในภาคใต้ลดการใช้ไฟฟ้ในช่วงพีค เวลา 13.00 -15.30 น. และช่วงเวลา 18.30 -22.30 น.

รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เพราะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความสำคัญในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมีความจำเป็นต้องรักษาพยาบาลคนไข้ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยใช้ไฟฟ้าอยู่ 12 เมกะวัตต์ การใช้เครื่องปั่นไฟของคณะหน่วยงานแต่ละคณะมี บางคณะก็ไม่มี  คณะใหญ่จะมีเครื่องปั่นไฟ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เรามีสถานีไฟฟ้าย่อย มีสถานีย่อย เพิ่มเพิ่มแรงดันไฟฟ้า แบ่งเบาภาระการไฟฟ้า แต่ถ้าต้นน้ำไม่จ่ายกระแสไฟฟ้ามาเราก็ทำอะไรไม่ได้   

จากกำลังการผลิตไฟฟ้า ที่ต้องหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลง 1 เมกะวัต จาก  12 เมกะวัต   ไม่ห่วงช่วงเย็น คือเวลา 18.30-22.30 น. จะเป็นห่วงช่วงกลางวัน 13.30-15.30 น ซึ่งเป็นเวลาทำงาน  ประชาสัมพันธ์ให้ยุติการใช้ไฟฟ้า   เช่น ปกติเราสูบน้ำไปเก็บไว้ในแทงค์เก็บน้ำได้ด้วยเครื่องสูบน้ำมอเตอร์  100 แรงม้า   ก็จะงดสูบน้ำช่วงเวลานี้  ลดการใช้ไฟฟ้า ใช่แสงสว่างเท่าที่จำเป็นในช่วงนี้บริหารจัดการไม่ให้ใช้ช่วงนี้

ในการประชุมจะให้บีบให้การประชุมสั้นลง จาก 3 ชั่วโมงให้เหลือ 2 ชั่วโมง ปิดแอร์ก่อนเลิกประชุม  ทำทุกอย่างให้กระชับมากขึ้น  ไฟฟ้าที่เราผลิต ส่วนหนึ่งต้องมาจากกรุงเทพฯ เมื่อปีที่แล้วเราก็เปิดปัญหาไฟฟ้าดับ หลายชั่วโมง เป็นอุทาหรณ์ที่ต้องช่วยกันคนละไม้ คนละมือ จิตสำนึก  การใช้แอร์ทำให้ใช้ไฟฟ้ามากกว่าแสงไฟมาก การลดการใช้พลังงาน โดยมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแอร์ที่มีอายุเกิน 8 ปี จะลดพลังงานได้มากกว่า  มีการพลังงานทดแทน มีการกำหนดจุดที่จะตั้งกังหันลม การผลิตพลังงานฟ้ฟ้าจากแสงอาทิตย์ การใช้น้ำเสียมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพก็เป็นมาตรการระยะยาวของทางมหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  โรงพยาบาลได้เตรียมพร้อมเครื่องกำหนดไฟฟ้าฉุกเฉิน  ประจำอาคารแต่ละอาคาร  โดยใช้น้ำมันสำรองทำให้สามารถใช้งานได้  2-5 วัน กรณีที่น้ำมันสำรองพร่องลง  ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ทำความตกลงกับคลังปิโตรเลียม สงขลา ให้สามารถจัดส่งนำมันให้ได้ทันทีเมื่อร้องขอ

และมีการรณรงค์ ให้บุคลากรเดินขึ้นลงลิฟท์  ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน เปิดไฟเท่าที่จำเป็น โดยไม่กระทบกับการรักษาพยาบาล โดยประชาสัมพันธ์ ออกอากาศ  ผ่านเคเบิลของโรงพยาบาล ตามจุดต่างๆ  ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เวบบอร์ด เฟสบุ๊ค

พอหมดจาก 28 วัน นี้ก็อาจรณรงค์ต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสดี ที่จะได้สำรวจความพร้อมของแต่โรงพยาบาล  ซึ่งมีระบบมาตรฐาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีเครือข่ายที่จะดูแลร่วมกัน คนไข้ของภาคใต้คือคนไข้ของเรา ถ้าโรงพยาบาลอื่นๆ มีปัญหาเราก็พร้อมดูแล ตั้งแต่ปัญหาภัยพิบัติ  ซึนามิ เราเป็นแม่ข่าย ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา มีความเข้มแข็ง

         ในการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ได้มีการสำรองน้ำมัน และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไว้สำรองไฟฟ้าไว้ดังนี้

1.อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   3 เครื่อง  มีปริมาณน้ำมัน  สำรองใต้ดิน 19,150 ลิตร   สามารถสำรองการใช้ไฟฟ้าได้รวม  8 วัน หรือ  202 ชั่วโมง

2. อาคาร 100 ปี มีขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  500 KVA (กิโลโวลต์แอมแปร์) ปริมาณน้ำมันสำรอง 1,400 ลิตร สามารถสำรองการใช้ไฟฟ้าได้ 1 วัน 4 ชั่วโมง หรือ 28 ชั่วโมง

3.อาคารเฉลิมพระบารมี  มีมีขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  500 KVA (กิโลโวลต์แอมแปร์) ปริมาณน้ำมันสำรอง 2,000 ลิตร สามารถสำรองการใช้ไฟฟ้าได้  2 วัน 2ชั่วโมง  หรือ  50 ชั่วโมง   อ

3.อาคารศูนย์อุบัติเหตุ  มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2500 KVA  (กิโลโวลต์แอมแปร์) มีปริมาณน้ำมันสำรอง 18,000 บาท  สำรองไฟฟ้าได้  7 วัน 12 ชั่วโมง หรือ  180 ชั่วโมง 

4.อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มีปริมาณน้ำมันสำรอง 300  ลิตร  สำรองไฟฟ้าได้ 20 ชั่วโมง  

5.หอพักบินหลา 4  มีปริมาณน้ำมันสำรอง 800 ลิตร  สำรองไฟฟ้าได้  1 วัน 16 ชั่วโมง หรือ 40 ชั่วโมง

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 June 2014 13:35 Modified: 17 June 2014 17:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
อำนาจ เปาะทอง [IP: 192.168.66.88]
18 June 2014 10:01
#98670

ผมว่า มอ. ควรรณรงค์การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับ

วิธีที่นิยมกันทั่วโลกวิธีหนึ่ง คือ การใช้จักรยาน

ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาใช้จักรยานแทนรถยนตร์และจักรยานยนต์

ได้ทั้งการออกกำลังกายและประหยัดพลังงาน แถมลดมลพิษด้วยครับ

อาจดูตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเชียใกล้ๆ เรา เป็นตัวอย่าง

แต่มหาวิทยาลัยเรา ต้องเตรียมในเรื่องต่อไปนี้

1. การทำช่องทางจักรยาน

2. การทำที่จอดจักรยาน

3. การอบรมการใช้ถนน อย่างมีกติกามารยาท คำนึงถึงความปลอดภัย

ข้อ 3 นี้ สำคัญครับ ถ้านักศึกษา หรือ เด็กๆ ได้ฝึกทั้งแต่เนิ่นๆ

จะทำให้เขาเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต ในการเป็นผู้ขับขี่ยวดยาน ผู้ใช่ถนน

พ่อแม่ควรนำกลยุทธ์นี้มาใช้กับลูกๆ นะครับ เริ่มจากการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง

พ่อแม่คอยชี้แนะ แล้วจะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับอนาคตของเยาวชนและชาติเรามากครับ

ก็จบที่ มอ. ช่วยชี้นำสังคม สร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชนของชาติได้ดังที่ประกาศไว้

ผศ.ดร.อำนาจ เปาะทอง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.อ. น่าจะทำอย่างจริงจัง ไม่เฉพาะช่วงนี้ค่ะ

สนับสนุนการส่งเสริม/ สร้าง สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน อันนี้เห็นด้วยครับ ทางเดินร่มรื่น สวนเขียว ๆ ทางจักรยาน

พลังงานจากแสงแดดก็น่าสนใจนำมาใช้ในบางจุดนะครับ รวมถึงการพัฒนาการนำพลังงานด้านนี้มาใช้

อิอิอิ

เราเอง

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
19 June 2014 17:56
#98727

ตัวชี้วัดความสำเร็จหนึ่ง คือค่าน้ำค่าไฟที่ลดลง แต่ดูแล้วทำไมเพิ่มทุกค่ารวมทั้งค่าโทรศัพท์

เฉยไม่ได้แล้ว

ด้วยความขอบคุณ

นำใช้ค่ะ

เจริญธรรม

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ