นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1401
ความเห็น: 2

ม.อ.สอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐาน 6 วิชา แก่นักเรียนมัธยมปลาย

ม.อ.สอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐาน 6 วิชา แก่นักเรียนมัธยมปลาย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   (ศอ.บต.) จัดโครงการสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานใน 6 รายวิชา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้  ใน  6 รายวิชาพื้นฐาน ประกอบด้วย ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  โดยมหาวิทยาลัยเห็นว่าการสอนเสริมเตรียมความรู้วิชาพื้นฐานทั้ง 6 วิชา จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลาด้วย  จึงเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนทุกวันเสาร์ ด้วยเทปบันทึกการสอน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  โดยเริ่มเปิดให้เข้าเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมเรียนจำนวน  424 คน 

ทั้งนี้ นักเรียนมัธยมปลายผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนได้ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 -12.10 น.  ณ  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยลงทะเบียนได้หน้าห้องเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 June 2014 17:07 Modified: 06 June 2014 17:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ทดแทน, Ico24 โอ๋-อโณ, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็นเรื่องดีๆ ที่ ม.อ. ควรทำต่อไปเรื่อยๆ ครับ

 

เพื่อลูกๆ ของเราเอง

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ข้อเสนอแนะ จากคนเก่งปัตตานี

โดยใยมะพร้าวน้องใยไหม เด็กของคุณมารูแอ๊ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ