นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1611
ความเห็น: 2

กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ.จัดอบรม ระบบ TOR Online

กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ.จัดอบรม ระบบ TOR Online จะเริ่มใช้ในรอบการประเมิน ครั้งที่1/2557

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรม ระบบ TOR Online  แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน  ในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยมีนายพิสัณห์ ดวงจันทร์ และนายโกวิท แซ่เล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร  เพื่อให้บุคลากร สำนักงานอธิการบดีสามารถทำข้อตกลงภาระงานและรายงานผลการปฎิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน ด้วยระบบออนไลน์  โดยจะเริ่มใช้ระบบ TOR Online ในรอบการประเมินครั้งที่ 1/2557  เป็นต้นไป

คู่มือการใช้งานhttps://tor.psu.ac.th/Handbook/User_TORHandbook(2-57).pdf

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 มิถุนายน 2557 17:43 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2557 11:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Poonim, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หน่วยงานเรานำมาใช้แล้ว อิอิอิ

แหม ทันสมัยจังนิ หน่วยงานตัวนั้น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ