นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2388
ความเห็น: 2

สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2556 ของ ม.อ.

สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2556 ของ ม.อ.

การนำเสนอข่าวในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 338 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 28 ข่าว  

            ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเข้าใจ การยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รวบรวมข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์  ระหว่างมกราคม 2556 – ธันวาคม 2556  ซึ่งเป็นผลงานของทุกคณะ หน่วยงาน พบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน   338   ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 28 ข่าว 

            สำหรับข่าวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจำนวนของข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ตามลำดับดังนี้ คือ ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง คมชัดลึก  เดลินิวส์  พิมพ์ไทย ฐานเศรษฐกิจ  ประชาชาติธุรกิจ แนวหน้า ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น  สยามรัฐ สยามธุรกิจ 

และได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตามลำดับดังนี้ คือ  สมิหลาไทมส์ และโฟกัสภาคใต้

และประเภทของข่าวที่เผยแพร่ เรียงตามลำดับดังนี้ คือ บริการวิชาการ  การศึกษา วิจัย ชายแดนใต้ ศิลปะและวัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ     

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีข่าวเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ เรียงตามลำดับคือ แพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  เภสัชศาสตร์  วิทยาการจัดการ  การจัดการสิ่งแวดล้อม   พยาบาลศาสตร์  สำนักวิจัยและพัฒนา   โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร   ทรัพยากรธรรมชาติ  ทันตแพทยศาสตร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์   เศรษฐศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิติศาสตร์   เทคนิคการแพทย์   และศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

แสดงจำนวนและร้อยละข่าวเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ เดือนมกราคม 2556 – ธันวาคม 2556 มีจำนวนข่าวเรียงตามลำดับดังนี้

 

 

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 May 2014 13:20 Modified: 12 May 2014 17:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อีกหนึ่งงานที่เป็นการร่วมใจกันของนักประชาสัมพันธ์ในเเต่ละหน่วยงาน

ที่นำเสนองานวิจัยของคณาจารย์ในสายตาสื่อมวลชน ชื่นชมทีมงานทุก ๆ ท่านครับ

โดยเฉพาะ ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ทุ่มเท เต็มที่ ผลงานเป็นที่ประจักษ์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ