นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1030
ความเห็น: 0

ม.อ.ร่วมกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน

ม.อ.ร่วมกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน

คณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดทำโครงการ “ตามรอยพระบาทร่วมใจส่งเสริมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน”  การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชนพอเพียง เป็นทางเลือกที่จะเป็นทางออกของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน   เป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานของประเทศ ภายในปี 2565  และส่งเสริมการคิดค้นผลิตพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาประเทศ


รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา เปิดเผยถึงโครงการ“ตามรอยพระบาทร่วมใจส่งเสริมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน”  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบทางความคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนาพลังงานเพื่อชุมชนพอเพียง  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการวิจัยและต่อยอดการพัฒนาพลังงานทดแทนในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การหามาตรการและแนวทางการส่งเสริมและพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้าโอทอป โดยดำเนินการใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยจัดกิจกรรมสัมมนา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามลำดับ

โครงการตามรายพระบาทร่วมใจส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชนได้จัดการสัมมนา “เพิ่มรายได้ ด้วยพลังงานชุมชน”  โดยรศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน และผศ.พยาม รัตนมณี บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางพลังงานชุมชนพอเพียงสู่อนาคตชุมชนไทย  เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยและต่อยอดในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชนพอเพียง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556  ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี เปิดการสัมนา

พลังงานที่น่าสนใจและมีการสนับสนุนในท้องถิ่นได้แก่  เชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในปัจจุบัน ได้แก่ แก๊สชีวภาพ ซึ่งเป็นแก๊สที่ได้จากการหมักพืช มูลสัตว์ ก่อให้เกิดแก๊สมีเทน สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารและกิจกรรมอื่นๆในชุมชน

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก ที่นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ พ.ศ.2526 และโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ทดลองนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ในปี พ.ศ.2534  ทรงเป็นต้นแบบทางความคิดและแรงบันดาลใจในการส่งเสริมและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และพสกนิกร

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2557 17:18 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2557 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ