นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1538
ความเห็น: 0

5-8 ก.ย.56 ร่วมงาน ฮาลาลนานาชาติ 56 ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก

5-8 ก.ย.56 ร่วมงาน ฮาลาลนานาชาติ 56 ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก

           

สถาบันฮาลาล ม.อ เชิญร่วมงาน ฮาลาลนานาชาติ 56 (Worl Hapex 2013) ระหว่าง วันที่ 5-8 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  พบสินค้าฮาลาล 230 คูหา จากภูมิภาคต่างๆของไทย และมาเลซีย    นิวัฒน์ธำรง รัฐมนตรีพาณิชย์ ปาฐกถา “ศักยภาพและโอกาสของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก” ในวันที่ 5 กันยายน 56  ส่วน จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถา “การศึกษาชายแดนภาคใต้กับโอกาสการเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก”  ดร.โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัฐ  ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)ปาฐกถา “Halal :The future of Thailand” เผยไทยมีสินค้าฮาลาลส่งออกเกือบ   25,000 ล้านบาท  มูลค่าสินค้าในภาคใต้มีประมาณ 1,000 ล้านบาท สามารถผลักดันให้ส่งออกได้ด้วยตนเองถึง 5,000 ล้าน ถึง 10,000 ล้านบาท ในอนาคต   สปา และเครืองสำอาง เป็นสินค้าฮาลาล ที่มาแรง

รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  งานแสดงสินค้าและการประชุมเชิงวิชาการ  WORLD HAPEX 2013 ครั้งนี้  ระหว่าง วันที่ 5-8 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากสถาบันฮาลาลตั้งอยู่ในชายแดนภาคใต้  มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ 80 โดยสถาบันฮาลาลได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตระหนักถึงความต้องการของชุมชน ที่มีศักยภาพที่จะต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลให้เป็นไปตามหลักสากล  มหาวิทยาลัย ฯ จึงจัดตั้งสถาบันฮาลาลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ และ ครอบคลุมทั้งในระดับวิสาหกิจชุมชน จนถึงในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการผลิตเพื่อส่งออก  อาทิ

การวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล รวมถึงสินค้าฮาลาลอื่น ๆ เช่น เครื่องสำอาง  การให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสิ่งต้องสงสัย (สิ่งที่ไม่ฮาลาล) ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ฮาลาล การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาล การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรในด้านการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล การให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการฮาลาลแก่บุคคลทั่วไป  มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทสถาบันการเงินกับการส่งเสริมธุรกิจฮาลาล โดยผู้บริหารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การสัมมนา “แนวทางในการรับรองบริการฮาลาลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักธุรกิจ”

      

      อาจารย์ สืบศักดิ์ กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้า และบริการฮาลาลได้รับความสนใจเนื่องจากประชากรมุสลิมในโลกมีสูงถึง 1,800 ล้านคน กระจายอยู่ใน 150 ประเทศทั่วโลก และสำหรับประเทศไทยที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากกว่าร้อยละ 80 และมีผู้ประกอบการ ผลิตอาหาร สินค้าและบริการฮาลาลมากกว่า 400 ราย ทำให้ธุรกิจการค้าด้านฮาลาลเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากในกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT - GT) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลที่สำคัญที่ป้อนสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมถึงประมาณ 300 ล้านคนแล้ว  อาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลรวมถึงบริการอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม ยังเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่จะเจาะเข้าสู่ประเทศมุสลิมในภูมิภาคอื่นของโลก    เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับข้อคิดเห็นจากผู้บริโภคโดยตรงเพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งให้ประชาชน ได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

            งานนี้จะมีผู้ประกอบการมาออกร้าน 230 คูหา  และได้เชิญจากผู้ประกอบฮาลาลทั้งภูมิภาคอื่น คือภาคเหนือและภาคกลางมาร่วมงานด้วย รวมทั้งผู้ประกอบการจากมาเลเซีย  มีทั้งอาหาร เสื้อผ้า จิวเวอรี่ ในงานนี้  ปีหน้าจะมีความร่วมมือกับหนิงเซียะ ที่เป็นชุมชนมุสลิมที่ใหญ่  ของจีน ซึ่งมีความตั้งใจมาเปิดศูนย์กระจายสินค้าที่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา อยู่แล้ว มาร่วมออกงานด้วย เราอยากให้สินค้าฮาลาล จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นชุมชนมุสลิมใหญ่ ได้รับการพัฒนา มีคุณภาพ  พัฒนาไปสู่กระบวนการส่งออก จะทำอย่างไรให้คุณภาพเป็นที่ถูกใจ  การพยามสร้างตลาดให้เขา  จนสามารถส่งขายต่างประเทศด้วยตัวเองได้  พบว่าพี่น้องทางใต้ ผลิตส่งออกมาเลเซีย มีมูลค่า 600-700 บ้าน ในขณะที่ไทยเรามีสินค้าส่งออกที่เป็นสินค้าฮาลาลเกือบ 25,000 ล้านบาท  มูลค่าสินค้าในภาคใต้ มีระดับ 1,000 บาท  สินค้าใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ เกือบทั้งหมดเป็นฮาลาล ถ้าทำให้การผลิตมีมากขึ้นก็เชื่อว่าจะสามารถผลักดันในสินค้า ฮาลาล ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปถึง 5,000 ล้านบาท หรือ10,000 ล้านบาท ในอนาคตได้เพียงให้โอกาสเขาได้เรียนรู้ในการพัฒนาให้ได้  รวมทั้งธุรกิจสปา ฮาลาล จุยกระดับให้เป็นที่เชื่อมั่น และเมื่อเข้าสู่ AEC แน่นอนว่าตลาดฮาลาลของไทยจะเปิดกว้างมากขึ้น จากประชากรมุลสิม 300 ล้านคน จากทั้งหมด 600 ล้านคน ในตลาดนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ www.songkhlatoday.com หรือ 086-4880111

            ดร.กิตติ เจิดรังสี รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ม.อ.กล่าวว่า  งานนี้ก็จะมีนักธุรกิจจากต่างประเทศมาให้มุมมองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงให้ไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก  เปิดให้ชม ชิม ช็อป  นำจุดเด่นของสินค้ามาให้เลือกชิม เช่น ไก่ทอดหาดใหญ่  แหนม ไส่อั่ว หนังโคทอดกรอบ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของภาคเหลือ มาให้คนใต้ได้ชิม

            นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  การจัดงานเป็นการกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าและบริการ ด้านการผลิตสินค้าฮาลาลในภาคใต้ ในเชิงการตื่นตัว  และสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั้งมุสลิมและศาสนิกอื่นยิ่งขึ้นอันจะช่วยผลักดันให้เกิดการประสานที่ดีระหว่างสถาบันฮาลาลกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษญกิจและสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาประเทศชาติ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 สิงหาคม 2556 15:49 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2556 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ