นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1735
ความเห็น: 0

เชิญเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องตาบอด และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ

เชิญเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องตาบอด และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายให้เป็นสำนักงานสร้างสุข Happy Work Place โดยการสนับสนุนของ สสส  กองกลางได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดกิจกรรรม  Happy Soul  เพื่อสร้างความสุขด้านจิตใจจากการให้ ประกอบด้วย

1.วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 -14.00 น.เยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องตาบอด มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา เลขที่ 76 หมู่ 1 ซอยสาสุธรรม ถนนเพชรเกษม 41 ตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เด็กที่มีความพิการทางสายตา  ควรได้รับการดูแลจากสังคม และได้รับฝึกฝนเพื่อเรียนรู้การอยู่ได้ด้วยตนเอง เพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม โดยมีคุณครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์แนะนำด้านการเรียนและการใช้ชีวิต   มีรถบัสรถออกจากหน้า สนอ.เวลา 11.00 น.

                2.วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. -15.00 น. โครงการเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวันคนชราที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ  ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ผู้สูงอายุควรได้รับความอบอุ่นจากลูกหลาน แต่มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ต้องอยู่ในดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  เนื่องจากมีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข   มีรถบัสรถออกจากหน้า สนอ.เวลา 9.00 น.

                ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แจ้งรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม ที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง email:hatyai-pr@psu.ac.th หรือ waraporn.c@psu.ac.th โดยคุณวราภรณ์ ชวพงษ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  โทร.2023  , 089-2965033 เป็นผู้ประสานงาน   ทั้งนี้ กองกลางจัดอาหารกลางวัน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมและ น้องๆ  เด็ก ตาบอด และผู้สูงอายุ

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 July 2013 16:09 Modified: 15 July 2013 16:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ