นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1398
ความเห็น: 4

งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.จัดบรรยาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.

งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.จัดบรรยาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  จัดการบรรยายเรื่อง” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ”  ในวันที่  30  พฤษภาคม   2556   เวลา 08.30 – 12.00  ณ  ห้องประชุม  1  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์  ม.อ  ผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ในคณะ/หน่วยงาน ให้สามารถสื่อสารการดำเนินการดังกล่าว ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันหารือเรื่อง การวางแผนความร่วมมือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ใน  5  วิทยาเขต

ตามที่ประชุมคณบดีเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2556  ได้เห็นชอบการนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และจะดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ภายใต้การดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะต้องนำข้อมูลเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจแก่ คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นข้อห่วงใยต่างๆ เช่น สวัสดิการบุคลากร ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 19 ( 2 / 2556 ) ในวันที่  30  พฤษภาคม   2556   เวลา 08.30 – 12.00  ณ    ห้องประชุม  1  สำนักงานอธิการบดี   เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ประมาณ 80 คน  ของคณะ/ หน่วยงาน ได้ทราบความเป็นมาของการดำเนินการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลั สงขลานครินทร์ และเพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของคณะ/หน่วยงานทราบ ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสามารถสื่อสารการดำเนินการดังกล่าว ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเรื่อง การวางแผนความร่วมมือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ใน  5  วิทยาเขต ในการประชุมครั้งนี้ ด้วย  

กำหนดการการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่ 19 ( 2/2556 )

วันที่   30   พฤษภาคม   2556    เวลา  08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานอธิการบดี 

เวลา 08.30 น.                 - ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น.          -พิธีกรกล่าว

เวลา 09.15 น.                 -ชี้แจง เรื่อง “ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ”    โดย อ.พิชิต  เรืองแสงวัฒนา    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติฯ

-รับฟังข้อเสนอแนะ

-รับประทานอาหารว่าง

เวลา 11.15 น.               -ชี้แจงเรื่อง “การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ” โดย รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู  รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นฯ

                                   -ตอบข้อซักถาม

                                   -รับฟังข้อเสนอแนะ

เวลา 12.00 น.                 -รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 -15.00 น.   - หารือเครือข่ายประชาสัมพันธ์  เรื่อง “การวางแผนความร่วมมือ

                                      การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ใน  5  วิทยาเขต ”

                                    (เฉพาะประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขต)

                                    โดยมี ดร.พีรภัฎ  รุ่งสัทธรรม

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมรับฟังความคิดเห็น

เวลา15.00 น.                  -ปิดการประชุม

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤษภาคม 2556 17:57 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2556 17:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พลาดไม่ได้น่ะค่ะชาวเครือข่าย ปชล มอ. 30. พค เจอกันค่า

เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ

คน กจ.ขอไปเข้าฟังด้วยได้ไหมค่ะ เพราะไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันค่ะ

ยินดีค่ะ ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ

ตกลงเราจะออกนอกระบบกันแล้วใช่ไหมคะ ยังมีขั้นตอนประชาพิจารณ์อีกหรือเปล่า หรือว่าสรุปแล้วว่าออกแน่ๆ แล้วบุคลากรอื่นๆเข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ด้วยได้หรือเปล่าคะ แจ้งชื่อได้ที่ไหน เพราะดูเหมือนน่าจะมีคนอยากเข้าฟังเยอะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงมากๆเลย ขอบคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ