นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2698
ความเห็น: 0

คณะนิติศาสตร์ ม.อ.ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับศาลรัฐธรรมนูญ

คณะนิติศาสตร์ ม.อ.ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับศาลรัฐธรรมนูญ

คณะนิติศาสตร์ ม.อ.ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับศาลรัฐธรรมนูญ  โดยเป็นข้อตกลงฉบับแรกของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมเปิดคลินิกกฎหมาย ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ ในปี 2555 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ  จัดสัมมนาเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการดำรงหลักนิติธรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 480 คน  โดย นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษ เรื่อง “มารู้จักศาลรัฐธรรมนูญกันัเถอะ”                                                               นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์    ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

พร้อมทั้งการอภิปรายเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการดำรงหลักนิติธรรม ” โดยมีวิทยากรคือ ดร.มานพ พรหมชนะ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.อ. และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมพล เอกอุรุ  และนายบุญส่ง กุลบุปผา 

                                                                         

                    นายเฉลิมพล เอกอุรุ  และนายบุญส่ง กุลบุปผา

                                  โดยมี นายปัญญา อุดชาชน รองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ดำเนินการอภิปราย  รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา   ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555

                                                      

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย และทำหน้าที่คุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภาพ คณะรัฐมนตรี ศาล หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

                             

อาจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการลงนามความร่วมมือฉบับแรกของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ ม.อ.ได้ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญเปิดคลินิกกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไปเผยแพร่แก่ประชาชน  และเป็นศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย

              

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2555 16:16 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2555 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ