นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 3299
ความเห็น: 0

ผลการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเข้าใจ การยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ได้รวบรวมข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จากการที่ทุกคณะ/หน่วยงานร่วมมือกัน การรวบรวมข้อมูลเก็บได้จาก 1.หนังสือพิมพ์รายวันที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง บอกรับ 2..ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์มติชน 3.คณะ/หน่วยงานเป็นผู้รวบรวมให้ 

การนำเสนอข่าว ระหว่างมกราคม–ธันวาคม 2554  มหาวิทยาลัยมีข่าวที่นำเสนอรวม  560  ข่าว    เฉลี่ยเดือนละ 46.6 ข่าว  ลงหนังสือพิมพ์ส่วนกลางเฉลี่ยเดือนละ   22   ข่าว ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเฉลี่ยเดือนละ   9.6    ข่าว

            เป็นข่าวภาพรวมของมหาวิทยาลัย 116 ข่าว  เป็นข่าวของวิทยาเขตหาดใหญ่   307   ข่าว  เป็นข่าวของวิทยาเขตปัตตานี  89   ข่าว เป็นข่าวของวิทยาเขตตรัง   26 ข่าว  เป็นข่าวของวิทยาเขตภูเก็ต  14  ข่าว  และเป็นข่าวของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   8  ข่าว ตามลำดับ

สำหรับข่าวของวิทยาเขตหาดใหญ่ มีจำนวนของข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มากที่สุด 10อันดับ ดังนี้ คือ  วิทยาศาสตร์      75 ข่าว  สถาบันสันติศึกษา 41 ข่าว  แพทยศาสตร์ 39 ข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ 22 ข่าว อุตสาหกรรมเกษตร  20 ข่าว  วิศวกรรมศาสตร์ 18 ข่าว  สัตวศาสตร์ 12 ข่าว ทันตแพทย์และสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 10 ข่าว

สำหรับข่าวของวิทยาเขตปัตตานี มีจำนวนของข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ตามลำดับดังนี้ คือสำนักส่งเสริมและศึกษาต่อเนื่อง 20 ข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 ข่าว รัฐศาสตร์ (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ใต้) 14 ข่าว วิทยาลัยอิสลามศึกษา 7 ข่าว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 -ข่าว วิทยาการสื่อสาร 5 ข่าว  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 3 ข่าว สถาบันฮาลาลและสำนักวิทยบริการ 1 ข่าว

 

 หนังสือพิมพ์ส่วนกลางที่ตีพิมพ์ข่าวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียงตามลำดับดังนี้คือ     มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า  กรุงเทพธุรกิจ พิมพ์ไทย สยามรัฐ  ผู้จัดการ คมชัดลึก บ้านเมือง ฐานเศรษฐกิจ สยามธุรกิจ  ไทยโพสต์   โลกวันนี้  ประชาชาติธุรกิจ  และสยามกีฬา 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ตีพิมพ์ข่าวของมหาวิทยาลัย เรียงตามลำดับดังนี้คือ สมิหลาไทมส์         โฟกัสภาคใต้  ไทยแหลมทอง  ไทยแลนด์นิวส์  สมาร์ทนิวส์  หาดใหญ่เจอนัล   บ้านข่าว และขวานทอง

และประเภทของข่าวที่เผยแพร่ เรียงตามลำดับดังนี้ คือ การศึกษา วิจัย การแพทย์สาธารณสุขบริการวิชาการ  ชายแดนใต้   กิจกรรมเพื่อสังคม CSR   (Corporate Social Responsibility) สังคม สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ  และ กีฬา

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ผลการนำเสนอข่าว
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มิถุนายน 2555 14:33 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ