นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 2307
ความเห็น: 0

ม.อ. เปิดศูนย์ประสานงาน “สงขลานครินทร์ เกมส์”

ม.อ. เปิดศูนย์ประสานงาน “สงขลานครินทร์ เกมส์”

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม และผศ.นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าวในโอกาสเปิดศูนย์ประสานงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 หรือ “สงขลานครินทร์ เกมส์”ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555 ว่า ขณะนี้ การเตรียมการจัดการแข่งขัน มีความคืบหน้าเป็นลำดับทั้งการก่อสร้าง การเตรียมการด้านแข่งขันกีฬา โดยมีสถาบันแจ้งความประสงค์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 117 สถาบัน และมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 จำนวนประมาณ 15,000 คน เพื่อชิงชัย 315 เหรียญทอง จนถึงปัจจุบันนี้ มีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ กกมท.ได้เห็นชอบแล้ว 28 ชนิดกีฬา โดยแบ่งเป็น

กีฬาบังคับเลือก 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล

กีฬาเลือกสากล 18 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ ซอล์ฟบอล เซปักตะกร้อ เทควนโด้ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง คาราเตโด้ เรือพาย ขี่ม้า ดาบสากล ลีลาศ

กีฬาเลือกทั่วไป 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ หมากกระดาน บริดจ์

กีฬาไทย 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ดาบไทย ตะกร้อลอดห่วง

กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา ได้แก่ ปันจักสีลัต

สำหรับ ความก้าวหน้าในการก่อสร้างสนามแข่งขัน ขณะนี้ได้มีการกำหนดสนามแข่งขันทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสนามภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสนามภายนอก ประกอบด้วย สนามกีฬาพรุค้างคาว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร สนามกีฬาติณสูลานนท์ ค่ายเสนาณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี

ส่วนสนามภายในกำลังก่อสร้างแต่ก็กำลังคืบหน้าอย่างรวดเร็ว และจะเสร็จเรียบร้อยใน 2 เดือนข้างหน้า โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 470 ล้านบาท ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย

อาคารยินเนเซี่ยม 3 ชั้น ซึ่งใช้ในการจัดการแข่งขันและเป็นศูนย์ประสานงานการแข่งขัน ประกอบด้วย ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานผู้สื่อข่าว ที่พักนักกีฬาระหว่างรอแข่งขัน และชั้น 3 ใช้เป็นสนามแข่งขันบาสเก็ตบอล 4 สนาม สนามแบดมินตัน และ ลานอเนกประสงค์ข้างยิมเนเซียม ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม การออกบูธของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง    สระว่ายน้ำ 50 เมตร มีหลังคาคลุม  สนามเทนนิส  5 คอร์ด สนามซอฟท์บอล  สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอลชายหาด  สนามเปตอง ลานและเวทีอเนกประสงค์

รศ.ดร.บุญสม สิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39 หรือ สงขลานครินทร์เกมส์ มีความโดดเด่นอยู่ที่การจัดแข่งขันในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงด้านความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดColors United:ผสมสีสัน ผสานพลัง” ซึ่งหมายถึงการดึงจุดเด่นของสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต คือ ปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาหล่อหลอม ก่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ สำหรับสัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้แก่ นกเงือกปากย่น ซึ่งเป็ฯสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ป้า สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลายหลายในท้องถิ่นภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสาคัญของการกีฬาและสุขภาพทั้งของนักศึกษา บุคลากรและชุมชน โดยมีนโยบายเน้นการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทั้งทางสติปัญญา จิตใจ และร่างกาย มุ่งสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นสวรรค์ของการออกกาลังกาย ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษา บุคลากร ให้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจเข้มแข็งร่าเริง มีน้าใจนักกีฬา ทำให้มีสมาธิในการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม

นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “มหาวิทยาลัย: สรวงสวรรค์แห่งการกีฬา (Universities : Sports Heaven)” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านการกีฬา โดยรูปแบบการประชุมประกอบด้วย การปาฐกถา การอภิปราย การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยแบบโปสเตอร์ นิทรรศการตลาดนัดสุขภาพ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักกีฬา เข้าร่วมจำนวนประมาณ 400 คน

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 November 2011 10:27 Modified: 08 Febuary 2012 15:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ปราณี , and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ