นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2108
ความเห็น: 0

เชิญชาว ม.อ.ร่วมถกอนาคต สงขลา และจัดทำ”สงขลาโมเดล”ก่อนลงนามข้อตกลงต่อหน้า”ป๋า”

ชิญชาว ม.อ.ร่วมถกอนาคต สงขลา และจัดทำ”สงขลาโมเดล”

มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ นำ 14 องค์กร จับมือระดมสมอง จัดทำ”สงขลาโมเดล”จังหวัดต้นแบบ วางแผนพัฒนาสร้างภาพลักษณ์จังหวัดสงขลา ให้เป็นจังหวัดตัวอย่าง   ให้ 5 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา เป็นแกนนำ พร้อมองค์กร รัฐ เอกชน และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน หลังตกผลึกความคิด จะลงนามข้อตกลง ให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในการลงนาม ในวันที่ 7 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.

            นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และอธิบดีกรมที่ดิน   นำทีมงาน จังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิสงขลาเฉลิมพระเกียรติ โดยความเห็นชอบของ 14 องค์กร ประกอบด้วย 5 มหาวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และองค์กร ภาครัฐ และเอกชน  ได้แก่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หอการค้า  จ.สงขลา สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา  สมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์      มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์   มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา  และมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ  จัดการเสวนาระดมสมอง “จุดประกายวิสัยทัศน์สงขลา 2020 :อดีต ปัจจุบัน อนาคต ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี   กิจกรรมภาคเช้า เวลา 9.00 น.-12.00 น.  เป็นการอภิปรายกลุ่มของอธิการบดี ทั้ง 5 สถาบัน  โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.  เป็นประธานในการเสวนา และบรรยายพิเศษ  พร้อมเปิดเวทีให้ นักวิชาการ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมแสดงความคิดเห็น คาดจะมีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 1,000 คน  ดำเนินการอภิปราย โดย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

            หลังจากตกผลึกความคิด จะสรุปประเด็นการเสวนา โดยทีมงานวิชาการและเลขานุการคณะทำงาน  และจะมีพิธีลงนามข้อตกลง(MOU) ของ 14 องค์กร โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีลงนาม  โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รายงานสรุปผลการเสวนา “จุดประกายวิสัยทัศน์สงขลา 2020”

            นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เพื่อยกย่อง ชื่นชมคนดี ทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น ในช่วงบ่าย ของการจัดเสวนา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จะมอบโล่เกียรติคุณผู้ชนะการประกวด ภาพถ่าย เรียงความ และตอบปัญหา หัวข้อ”เรารักสงขลา” และมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร และครอบครัวดีเด่น ของจังหวัดสงขลา

             รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  การเสวนาครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนของจังหวัดสงขลา รักจังหวัดสงขลา ไม่กระทำการที่เป็นการทำร้ายบ้านเมืองประเทศชาติ  หรือทำร้ายซึ่งกันและกัน และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดทิศทาง การพัฒนา ค้นหาภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในอนาคต สร้าง”สงขลาโมเดล”ให้สงขลาเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนา  และเป็นสังคมในอุดมคติ เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกัน มีความอบอุ่นมั่นคง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 September 2011 10:07 Modified: 01 September 2011 10:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 มิกกี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ