นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 3812
ความเห็น: 3

สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2553 ของ ม.อ.

สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2553 ของ ม.อ.

            การนำเสนอข่าวในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 377 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 31.4 ข่าว   เป็นข่าวของคณะแพทยศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ทันแพทยศาสตร์ วิทยาการจัดการ   การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯตามลำดับ 

          ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเข้าใจ การยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รวบรวมข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์  ระหว่างมกราคม –ธันวาคม 2553  ซึ่งเป็นผลงานของทุกคณะ หน่วยงาน พบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 377 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 31.4 ข่าว   เป็นการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จำนวน 271 ข่าว     เฉลี่ยเดือนละ 22.58 ข่าว และลงข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 106 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 8.83 ข่าว ทั้งนี้เป็นการนำเสนอข่าวในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และข่าวของแต่ละวิทยาเขตดังนี้ คือ วิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต  วิทยาเขตตรัง   และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ

สำหรับข่าวของคณะหน่วยงาน มีปริมาณของข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ตามลำดับดังนี้ คือ แพทยศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ทันแพทยศาสตร์ วิทยาการจัดการ   การจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักวิจัยและพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติ  เภสัชศาสตร์  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง    ศิลปศาสตร์  พยาบาลศาสตร์      ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยที่คณะ หน่วยงานอื่นๆจะนำเสนอข่าวในภาพรวม

หนังสือพิมพ์ส่วนกลางที่ตีพิมพ์ข่าวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียงตามลำดับดังนี้คือ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด แนวหน้า ไทยรัฐ  พิมพ์ไทย โลกวันนี้ กรุงเทพธุรกิจ  สยามธุรกิจ ผู้จัดการ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ตีพิมพ์ข่าวของมหาวิทยาลัย เรียงตามลำดับดังนี้คือ สมิหลาไทมส์    โฟกัสภาคใต้ ไทยแหลมทอง ชนใต้ สมาร์ทนิวส์ และไทยแลนด์นิวส์

และประเภทของข่าวที่เผยแพร่ เรียงตามลำดับดังนี้ คือ การศึกษา วิจัย การแพทย์สาธารณสุข บริการวิชาการ  การเมือง ชายแดนใต้  สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และกีฬา

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 02 May 2011 17:06 Modified: 02 May 2011 17:15 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ตั้ม [IP: 110.169.132.158]
02 May 2011 18:37
#65180

สามารถเข้าถึงไฟล์ข่าวที่เผยแพร่นี้ได้อย่างไรบ้างครับ  อยากดูเป็นแนวทางในการเขียนข่าวครับ

 

 

Ico48
จุฑามาศ สองแก้ว [IP: 192.168.101.4]
09 May 2011 08:28
#65278
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

น้องตั้ม ข่าวตีพิมพ์หนังสือพิมพ์คัดมาลงในshareของคุณนฤมล สงคราม ในนาม naruemon.so หัวข้อข่าวตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ