นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2245
ความเห็น: 0

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556  คุณsorn [IP: 110.164.86.97] ได้ถามผู้เขียน ในบันทึกเรื่องการแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ ดังนี้

"อยากทราบว่า ผู้ขายส่งครุภัณฑ์ภายในกำหนด แต่ทดสอบเครื่องแล้วไม่สามารถเซ็ตได้ตามคุณสมบัติของเครื่องตามใบเสนอราคา ไม่สามารถทำงานได้ กรรมการไม่เซ้นต์ตรวจรับ จึงส่งครุภัณฑ์คืนเพื่อเปลี่ยนกับผู้ขาย จึงทำให้ส่งเครื่องใหม่เกินกำหนดส่งมอบ และบริษัทขอใช้ ใบส่งของครั้งแรกมาวางบิล จะดำเนินการเช่นไร"

ผู้ขายส่งมอบสิ่งของ ผู้ซื้อย่อมมีหน้าที่ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หากไม่ถูกต้องผู้ซื้อต้องแจ้งผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ขายต้องรีบแก้ไขแล้วส่งมอบพัสดุที่แก้ไขถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ซื้อ การส่งมอบพัสดุและการตรวจรับพัสดุ หากล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบตามสัญญา จะต้องมีการปรับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 134 ตามบันทึกการกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญา

ในกรณีที่ คุณsorn ถามนั้น ถือว่าผู้ขายส่งของไม่ถูกต้อง กรรมการไม่เซ็นตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว ผู้ขายจะต้องรับกลับไปแก้ไขและให้ถือว่าผู้ขายยังมิได้ส่งมอบพัสดุ

กรณีที่ผู้ขายขอใช้ใบส่งของครั้งแรกวางบิลนั้นสามารถทำได้ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องหมายเหตุไว้ว่า ผู้ขายได้ส่งของถูกต้องเรียบร้อย ณ วันที่ตรวจรับของถูกต้อง ซึ่งถือเป็นวันส่งมอบของใหม่ และให้คิดค่าปรับตั้งแต่วันถัดจากวันหมดสัญญาจนถึงวันที่ส่งมอบของถูกต้องเรียบร้อย

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มีนาคม 2556 18:21 แก้ไข: 26 มีนาคม 2556 18:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ