นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Page Visits: 8718
comment: 2

ระบบ e-GP คืออะไร

e-GP คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง

 

 

 

ในช่วงนี้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อเจอหน้ากันแล้วต่างก็ทักทายว่าทำระบบ e-GP แล้วยัง เนื่องด้วยได้มีหนังสือเวียนมาจากกรมบัญชีกลางกำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2556 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นและเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS จะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2     ระบบ e-GP ยังไม่เข้าใจเลยคืออะไร แล้วระยะที่ 1 ให้ทำตั้งแต่เมื่อไร  ทำไมต้องมาบังคับทำในระยะที่ 2  นี่จึงเป็นที่มาของบันทึกนี้

             e-GP มาจาก Electronic Government Procurement แปลเป็นภาษาไทย คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้า สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะ Online real time ในระบบเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงนงบประมาณได้

             ระบบ e-GP ระยะที่ 1 บังคับใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) และไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ GFMIS Web Online 

            ส่วนระยะที่ 2 บังคับใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีซึ่งเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS หากไม่มีข้อมูลจากระบบ e-GP จะสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบGFMIS ไม่ได้

 

 

 

 

created: 15 October 2012 12:55 Modified: 15 October 2012 13:02 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
รักษ์ [IP: 106.0.210.99]
08 March 2015 14:22
#102222

E 1524 คืออะไรคะ บันทึกโครงการไม่ได้ ช่วยตอบด้วย

ไม่เคยเจอค่ะE1524

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.80.139.48
Message:  
Load Editor
   
Cancel or