นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 6072
ความเห็น: 5

เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(8)...ไม่พิจารณาราคาต่ำสุด

 

ถาม  การเปิดซองสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ กรณีผู้เสนอราคาเสนอคุณลักษณะ
        เฉพาะของคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แต่บริษัทที่ให้ราคาต่ำสุด เสนอยี่ห้อซึ่งไม่
        เป็นที่รู้จัก แต่อีกบริษัทเสนอราคาสูงกว่า แต่ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก และเสนอบริการ
        หลังการขายประกอบ
                 
สามารถเลือกที่สูงกว่าได้หรือไม่ หากพิจารณาจากยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ที่เสนอเห็นว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้ หรือต้องเลือกที่ราคาต่ำสุดได้อย่างเดียวแต่ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ


ตอบ  ผู้เสนอราคาได้เสนอขายเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคุณสมบัติ หรือ
         เงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดแล้ว
                  การพิจารณาคัดเลือกจะต้องพิจารณาจากผู้เสนอราคาราย
        ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกสิ่งของ งานจ้าง
        หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า คุณภาพและคุณสมบัติเป็น
        ประโยชน์ต่อทางราชการ รายต่ำสุดเท่านั้น 
                 หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาเห็นว่า สิ่งของ
        งานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เป็นประโยชน์ต่อทาง
        ราชการ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สามารถพิจารณาตัดตก
        คุณสมบัติได้ในชั้นนี้

                 
   แต่ถ้าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาผ่านหลัก
        เกณฑ์ดังกล่าวมาแล้ว ถือว่าผู้เสนอราคาทุกรายผ่านคุณสมบัติตาม
        เกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด  ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกจะต้อง
        พิจารณาจากผู้เสนอราคารายต่ำสุดเท่านั้น

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 ธันวาคม 2554 15:19 แก้ไข: 04 กุมภาพันธ์ 2555 10:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Mu_gim [IP: 118.175.70.223]
11 พฤษภาคม 2555 14:49
#77152

ในกรณีที่ อปท.จัดซื้อรถตู้ในงบประมาณ 1,300,000 บาท มีผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวน 2 ราย A ราคา 962,000 บาท และ B ราคา

1,073,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่ อปท.เองมีความประสงค์จะเลือกซื้อราย A เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจะมีหลักการพิจารณาอย่างไร...เพราะค้นหาจากหนังสือ ที่ กค (กวพ) 0408.4/08392 ลงวันที่ 10 เมษายน 2550

เพื่อมาเป็นกรณีศึกษาแล้วไม่เจอรบกวนด้วยค่ะ

เมื่อผู้เสนอราคาทั้ง 2 รายผ่านคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผู้เสนอราคารายต่ำสุด

Ico48
ta [IP: 203.113.103.69]
19 ตุลาคม 2555 15:36
#81247

ในกรณีที่มีผู้เสนอราคา 2 ราย แต่ สูงกว่าราคากลางทั้ง 2 ราย แต่ราคาต่ำสุด ราคาไม่เกิน 10 % ประกอบกับมีหนังสือร้องเรียนเรื่องการดำเนินการของพัสดุไม่โปร่งใส คณะกรรมการเปิดซองจึงไม่รับพิจารณา และเสนอให้นายกเทศมนตรีพิจารณาดำเนินการ นายกเทศมนตรีประกาศยกเลิกการสอบราคา แบบนี้ถ้ามีผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดมาร้องเรียน จะผิดหรือไม่

ตามระเบียบเขียนไว้ว่าหากเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากรายนั้น ในกรณีนี้หากพิจารณาแล้วไม่เหมาะสม ประกอบกับมีข้อร้องเรียน จึงสมควรแล้วแล้วที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้

Ico48
ร.ร.สามเพื่อนพัฒนา [IP: 118.175.127.111]
16 มีนาคม 2558 09:50
#102290

การสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สพฐ.4 นั้น ผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 70 % ของราคากลางได้หรือไม่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ