นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 13348
ความเห็น: 8

การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา

 

ผู้ขายส่งมอบสิ่งของ ผู้ซื้อย่อมมีหน้าที่ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หากไม่ถูกต้องผู้ซื้อต้องแจ้งผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ขายต้องรีบแก้ไขแล้วส่งมอบพัสดุที่แก้ไขถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ซื้อ  การส่งมอบพัสดุและการตรวจรับพัสดุ หากล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบตามสัญญา จะต้องมีการปรับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 134 ได้กำหนดอัตราค่าปรับในสัญญาไว้ดังนี้


        กรณีซื้อ/จ้าง

1. ไม่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน

        
        ค่าปรับรายวัน อัตราตายตัว ระหว่าง 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้
         รับมอบ


        กรณีงานจ้างก่อสร้าง 

2. ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน

          ค่าปรับรายวัน เป็นจำนวนเงนตายตัว อัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

3. การจ้างที่ปรึกษา
         ปรับรายวันในอัตราจำนวนตายตัว ร้อยละ 0.01-0.10  

 

 

 การแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กันยายน 2554 09:21 แก้ไข: 27 กันยายน 2554 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 camera, Ico24 เปตอง, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หากเราเป็นผู้รับจ้างให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่น เราถือว่าเป็นผู้ขายใช่หรือไม่ครับ

และเรามีสิทธิ์แก้ไขสัญญาให้การปรับรายวันเป็น 0.01 (คือต่ำสุด) ได้หรือไม่ครับ หรือต้องแล้วแต่ผู้ชื้อครับ

การจะขอแก้ไขค่าปรับภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาแล้ว ต้องเป็นกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์ทางราชการเท่านั้น ในกรณีของคุณใยมะพร้าวและน้องใยไหม หากมีเหตุผลและความจำเป็นก็ลองส่งหนังสือถึงผู้ว่าจ้างขอให้พิจารณาทบทวนการคิดค่าปรับใหม่

Ico48
ณัฐ [IP: 118.172.234.208]
22 เมษายน 2555 09:00
#76710

ผู้รับเหมาเป็นคนเขียนสัญญา ระบุค่าปรับวันละ100บาท แต่ราคาจ้าง2.800.000บาท ซึ่งตามระเบียบแล้วไม่ถูกต้อง ผมต้องการแก้ไขสัญญาเพราะ ดูแล้วงานคงไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดแน่นอน ผมควรทำอย่างไร

Ico48
เอกกี้ [IP: 203.114.124.178]
26 กันยายน 2555 10:03
#80752

ค่าปรับของงานจ้างที่ต้องการผลสำเร็จพร้อมกัน ถ้าคิดแล้วมีเศษสตางค์ เราต้องปัดเศษขึ้นหรือไม่ครับ

Ico48
true c6-01 [IP: 101.108.61.241]
10 ตุลาคม 2555 11:34
#81011

กรณีซื้อสินค้า

อย่างเช่นปี 54  ซื้อสินค้า เอ ราคา  10 บาท

แต่พอปี 55 จะซื้อสินค้า เอ อีก แต่ร้านค้าเดิม และสอบถามหลายร้านแล้ว ไม่สามารถ

จำหน่ายราคานี้ได้อีก และถ้าซื้อในราคาที่ร้านค้าจำหน่าย จะระบุเหตุผลอย่างไรดีค่ะ 

โดยปกติ จะใช้ใบสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุดแนบในการจัดซื้อ

Ico48
ออย [IP: 1.179.139.114]
27 มกราคม 2559 12:41
#104564

ขอสอบถามนิดค่ะคุณวราภรณ์

กรณีการคิดค่าปรับงานจัดซื้อ ต้องคิดค่าปรับจากวงเงินเงินไหนค่ะ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ หลังภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ เพราะตอนนี้สับสนค่ะว่าจะหักค่าปรับของงานราชการอย่างไรค่ะ มีระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ระบุวิธีการหักไว้บ้างไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

การคิดค่าปรับงานซื้อในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง(0.2%)ของราคาสิ่งของ ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ดังนั้นการคิดค่าปรับจึงคิดจากวงเงินที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.219.31.204
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ