นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1925
ความเห็น: 3

ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (4)

อาจารย์เป็นคนเก่งมากๆ ทำงานไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่แรกเริ่มมาเป็นอาจารย์จนถึงวันเกษียณอายุราชการ นับเป็นต้นแบบของความขยันและทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

 

 

 

ตอน   ความประทับใจ ณ ที่แห่งนี้

ความประทับใจที่ได้รับ เมื่อมาทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  การได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระตำหนักสวนจิตรลดา เมื่อครั้งได้ลาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ท่านทรงเมตตาให้โอวาทในการดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นมงคลแห่งชีวิตที่จะเก็บไว้ตลอดไป จากการได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จึงเป็นที่มาของการต้องนำองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานวิจัย เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยการออกรายการโทรทัศน์ ในรายการหนึ่งในพระราชดำริ จำนวน 2 ครั้ง ทางไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท เรื่อง ถั่วฝักยาวพันธุ์คัด-ม.อ. และเรื่องพันธุ์บรอคโคลี กะหล่ำดอก ในภาคใต้ ตอนนักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้  และงานแสดงแปลงสาธิต ในงานเกษตรภาคใต้ เป็นวามภูมิใจและประทับใจที่มีส่วนร่วมทำให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

       

                การได้เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกและมีส่วนร่วมก่อตั้งคณะ ในปี 2519 ประทับใจในความมีน้ำใจของประชากร ม.อ. ที่เกื้อกูล ดูแลทุกข์ สุขร่วมกัน การขอความร่วมมือต่างหน่วยงาน โดยเฉพาะบุคลากร ส.น.อ. เช่น กองคลัง คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะรุ่นแรกๆ ได้เสียสละ อดทน ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ทำให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีที่ดินเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรก และอาจารย์รุ่นบุกเบิกทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเวนคืนที่ดินจนทำให้คณะทรัพย์มีวันนี้


                ประทับใจในลูกศิษย์ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านพืชผัก และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ทุกคนที่เอื้ออาทร ดูแล เสียสละ ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในทุกๆ เรื่อง ทุกช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงของการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ และช่วงของการจัดเตรียมแปลงสาธิต ในงานเกษตรภาคใต้เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งแต่ละปีต้องเตรียมแปลงสาธิตล่วงหน้าประมาณ 4-5 เดือน ทุกคนต้องอดทนและเสียสละเวลาอย่างมาก เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นออกดอกออกผลตรงกับช่วงงานเกษตรภาคใต้ของทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ต้องขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่ทำให้เกิดแปลงสาธิต ในทุกๆ ปี ซึ่งทุกคนบอกเสมอว่าทำด้วยใจของศิษย์ Seed Lab


                 แล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์ ทีมผู้สัมภาษณ์ในฐานะลูกศิษย์ของรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา ก็ขอบอกความประทับใจที่มีต่ออาจารย์ผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้ “ อาจารย์เป็นคนเก่งมากๆ ทำงานไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่แรกเริ่มมาเป็นอาจารย์จนถึงวันเกษียณอายุราชการ นับเป็นต้นแบบของความขยันและทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ”  ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา ที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้สร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ให้กับคณะฯ ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกจวบจนบัดนี้คณะฯครบรอบ 40 ปีหมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 สิงหาคม 2558 16:09 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2558 17:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยอีกคนหนึ่งครับ

  • เป็นต้นแบบที่บุคลากรรุ่นหลัง (ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ) ควรปฏิบัติตาม และระลึกถึง 
  • ถ้าไม่มีอาจารย์รุ่นบุกเบิก "คณะทรัพยากรธรรมชาติ" คงไม่มีพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน จนถึงทุกวันนี้ 
  • ต้องขอบคุณอาจารย์รุ่นบุกเบิกพื้นที่ดินบริเวณถนนปุณณกัณฑ์ เริ่มตั้งแต่สามแยกปุณณกัณฑ์ จนถึงบ้านพักคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ที่ได้เวนคืนที่ดินของชาวบ้าน  จนทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์มากมาย

อ่านแล้วรู้สึกรักอาจารย์โดยไม่ต้องรู้จักตัวจริงเลยนะคะ ท่านมีคุณค่าสมกับที่เป็น"ข้าราชการ"ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.143.40
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ