นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2262
ความเห็น: 1

ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (3)

 

ตอน  งานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณชน

งานวิจัย

             หน้าที่ของอาจารย์ คือสอนหนังสือ  ถ้าเราไม่แสวงหาความรู้มาสอน เราจะไปเอาที่ไหนถ้าไม่ทำเอง  ถ้าอาจารย์ไม่ทำงานวิจัยก็ต้องอ่านตำราของคนอื่น ซึ่งภาคใต้ยังไม่มีใครทำ มันก็ใช้ไม่ได้ จึงได้ทำวิจัยเรื่อยมา เพื่อเป็นข้อมูลสอนนักศึกษา และเผยแพร่วิชาการแก่เกษตรกรในภาคใต้

             เนื่องด้วยภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ เป็นภูมิภาคที่ไม่มีฤดูหนาวที่แท้จริง แต่มีอุณหภูมิที่ไม่สูงนัก มีฝนตกเกือบตลอดปี พืชผักส่วนมากที่บริโภคในภาคใต้ จึงนำมาจากภูมิภาคอื่น ประกอบกับเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคใต้หันมาสนใจปลูกพืชผักมากขึ้น

             ตลอดเวลา 30 กว่าปีได้ทำงานวิจัยและศึกษาด้านพืชผักเพื่อแนะนำพันธุ์พืชผักที่มีศักยภาพและสามารถปลูกเป็นการค้าได้ในภาคใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกร และ/หรือผู้สนใจได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

งานวิจัยที่ทำแล้วประทับใจและมีคนรู้จัก

 ถั่วฝักยาวพันธุ์คัด- ม.อ.

              ซึ่งได้วิจัยเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในภาคใต้ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 เพื่อคัดเลือกให้เป็นพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2537 รวมเวลา 7 ปี และได้เผยแพร่เมล็ดพันธุ์สู่สาธารณชนตลอดมาในชื่อ “ ถั่วฝักยาวพันธุ์คัด-ม.อ.”

บรอคโคลี (Broccoli)

              เป็นพืชผักเมืองหนาว ที่มีบริษัทฯ พัฒนาพันธุ์ให้ได้พันธุ์ลูกผสม ทนร้อน พันธุ์เบาที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ทำให้สามารถนำมาปลูกเป็นการค้าได้ในภาคใต้ งานวิจัยทางด้านพืชผัก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้นำบรอคโคลีมาปลูกเมื่อประมาณปี 2521 และได้ทำการทดสอบพันธุ์และศึกษาตลอดระยะเวลา 30 ปี

ข้าวโพดหวาน (Sweet corn)พันธุ์ เอทีเอส-8

               เป็นข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ของบริษัทเอกชนที่วางตลาดเมื่อปี 2548 ซึ่งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้นำมาศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่ปลูกในรอบปีในจังหวัดสงขลา ได้สรุปผลการศึกษาว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ เอทีเอส-8 สามารถปลูกได้ตลอดปี โดยพบว่า ต้นกล้ามีการตั้งตัวดี ข้าวโพดหวานเจริญเติบโตดี มีระบบรากและลำต้นแข็งแรง ให้ผลผลิตฝัก คุณภาพดี การเรียงตัวของเมล็ดดี สีเมล็ดสม่ำเสมอ ผลผลิตเมล็ดสูงและมีความหวานสูง ต่อมาได้มีการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ข้าวโพดหวานพันธุ์หวาน 54 ข้าวโพดหวานสีแดง พันธุ์แรกของประเทศไทย พันธุ์ Siam Ruby Queen และข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง โดยได้ปลูกแสดงในแปลงสาธิต ในงานเกษตรภาคใต้มาแล้วทั้งสิ้น

กะหล่ำปลี (Cabbage) พันธุ์ 60 วัน

              งานพืชผัก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ 60 วัน ในรอบปี ในปี 2529 เพื่อศึกษาอิทธิพลของวันปลูกต่อผลผลิตของกะหล่ำปลี สรุปผลได้ว่าในช่วง 6 เดือนแรกเป็นช่วงฤดูแล้งของภาคใต้ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน กะหล่ำปลีให้ผลผลิตสูงเดือนมิถุนายน มกราคม และกุมภาพันธ์และให้ผลผลิตต่ำมากเดือนเมษายนส่วนครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม เป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ พบว่าวันปลูกที่น่าสนใจคือเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และธันวาคม โดยกะหล่ำปลีให้ผลผลิตสูง และให้ผลผลิตต่ำมากในเดือนกันยายนและตุลาคม

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณชน

              ผลงานวิจัยและการศึกษาด้านพืชผักที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องสะสมมานานกว่า 31 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร  สันติประชา ได้นำพืชผักเหล่านี้ปลูกในแปลงสาธิต งานเกษตรภาคใต้ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณชน พืชทุกตัวที่นำไปปลูกมาจากงานทดลองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแปลงสาธิตนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการปลูกพืช การวางแผนการทำงาน  สรรหาพืชผักที่จะให้ผลผลิตดีสู่สายตาผู้เข้าชมงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ในแปลงสาธิตจึงเป็นการแสดงพันธุ์รวมทั้งพืชผักเถาเลื้อย  พืชผักที่มีศักยภาพที่สามารถปลูกในภาคใต้ และ ไม้ดอกที่สามารถปลูกในภาคใต้

พืชผักที่มีศักยภาพที่สามารถปลูกในภาคใต้


พืชผักเถาเลื้อย

ไม้ดอกที่สามารถปลูกในภาคใต้

ใน 1 ปีมีครั้งเดียวที่ได้นำองค์ความรู้ที่พวกเขาพากเพียรศึกษาออกมานำเสนอถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนในงานเกษตรภาคใต้ แปลงสาธิตที่สร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจและใส่ใจ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นว่าพืชผักแต่ละชนิดที่ปลูกในแปลงสาธิตแห่งนี้ปลูกได้จริงในภาคใต้

 

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพมันแก้วของคุณแม่ยามในshare.psu.ac.th 

 


 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 สิงหาคม 2558 15:26 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2558 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ritcha [IP: 194.5.49.12]
31 มกราคม 2563 11:39
#111161

เป็นข้อมูลที่ดีค่ะ slotxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ