นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

bkmom
Ico64
นางสาว วรรณกร พิชัยรัตน์ฺ
นักประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1805
ความเห็น: 0

ม.อ.ตรัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 25-29 มกราคม 2560

ม.อ.ตรัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  25-29 มกราคม 2560

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน วิทยาเขตตรัง โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นผู้กล่าวคำรายงาน การจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จากตัวแทนสถาบันการศึกษาจาก ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทย ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อย่างคับคั่ง

ผศ.ดร.ปาริชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ว่า ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทพันธกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มองเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนการสอนทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เกิดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ที่จะนำเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการเรื่องพหุวัฒนธรรม อันจะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

ผศ.ดร.ปาริชาติ ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมภายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน มีมากมายหลายกิจกรรม โดยมีกิจกรรมเด่นๆ ประกอบด้วย การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ข้ามสมุทร ยกรบ และครองอโยธยา จากชมรมโขน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในพิธีเปิดของวันนี้ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ASEAN: Unity in Diversity โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (Keynote Speaker) อดีตเลขาธิการอาเซียน ในวันพรุ่งนี้ (26 ม.ค.) กิจกรรมบรรยายสิ่งที่ควรรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย คุณสมฤทธิ์ ลือชัย กิจกรรม Workshop เรียนรู้วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ กิจกรรมบรรยายและสาธิตการแสดงทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศอาเซียน เป็นต้น โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกำหนด 5 วัน คือ วันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 January 2017 15:50 Modified: 27 January 2017 15:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 kwang saelee, and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ