นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1249
comment: 0

ม.อ.ตรัง หารือความก้าวหน้าทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.อ.ตรัง หารือความก้าวหน้าทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ผศ.จิราพร เยี่ยมคำนวณ อาจารย์สาขาภาษา และนายพนมศักดิ์ จันทร์ผ่อง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยเจียงซู (Jiangsu University) มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยมี Prof.YUAN Shouqi อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจียงซู ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย

ดร.ทิพวรรณ เผยว่า การเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเจียงซูในครั้งนี้ เป็นการร่วมพูดคุยหารือระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้งสองสถาบัน ถึงแนวทางในความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อสร้างความร่วมมือกันทั้งในส่วนของหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านหลักสูตรภาคฤดูร้อน อีกทั้งยังมีการพูดคุยกันถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ในระดับภูมิภาค.

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 September 2016 18:35 Modified: 08 September 2016 18:35 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.107.209
Message:  
Load Editor
   
Cancel or