นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

bkmom
Ico64
นางสาว วรรณกร พิชัยรัตน์ฺ
นักประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 902
ความเห็น: 0

‘อนุบาลอัจฉริยะ จ.สงขลา – มัธยมวัดควนวิเศษฯ’ คว้าชนะเลิศ มหกรรมโนราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

‘อนุบาลอัจฉริยะ จ.สงขลา – มัธยมวัดควนวิเศษฯ’ คว้าชนะเลิศ มหกรรมโนราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

           เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมในมหกรรมโนราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าว มีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมทั้งประชาชนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมอย่างคับคั่ง ภายในงานมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการการแสดงมโนรา การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน จากนักศึกษา  Jiangxi University of Science and Technology (JXUST)สาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงโนราจากคณะโนราที่มีชื่อเสียงใน 4 จังหวัดภาคใต้

          อาจารย์สมโภช เกตุแก้ว ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง ในฐานะประธานการจัดงาน เผยว่า มหกรรมโนราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปีนี้  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ อันเป็นภูมิปัญญาของชาติ สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของศิลปะวัฒนธรรมต่อสังคมและชุมชน สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติ โนราละมัย ศรีรักษา ที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วย

           ด้านนายชวน  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี ขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน และขอให้ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้สืบเนื่องต่อไป ซึ่งปัจจุบันนี้ เด็กใต้ไม่ค่อยรักษาเอกลักษณ์ใต้เอาไว้ จะเห็นได้จากผู้ปกครองของเด็กสมัยนี้มักสอนให้ลูกพูดภาษากลาง จนพูดภาษาใต้ไม่เป็น เอกลักษณ์ความเป็นคนใต้ ความเป็นภาคใต้ ก็เริ่มสูญแต่ยังไม่สิ้น ตนอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจในความเป็นใต้ให้มากขึ้น เช่นเดียวกันกับศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์และมีความงดงาม อย่างการรำโนรา ที่ปัจจุบันหาดูค่อนข้างยากแล้ว มีผู้ที่สืบทอดและรักษาเอาไว้จำนวนน้อยคน  ขอบคุณโนราละมัย ศรีรักษา โนราคนตรังที่กลับมาฝึกหัดคนตรังรุ่นใหม่ ให้หันมาหวงแหนเอกลักษณ์เอาไว้ ขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นใต้เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไป และหวังว่าเอกลักษณ์ใต้ เอกลักษณ์ไทยจะมีผู้สืบสานต่อไป

           มหกรรมโนราเฉลิมพระเกียรติ ได้เริ่มกิจกรรมขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 25 สิงหาคม โดย ได้มีการประกวดการรำโนรา โดยมีผู้มาร่วมประกวดทั้งหมด 7 ทีม แบ่งออกเป็น ทีมระดับประถมศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีม อนุรักษ์ศิลป์ถิ่นใต้ ทีม 1 จากโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลอัจฉริยะ) จ.สงขลา ทีมอนุรักษ์ศิลป์ถิ่นใต้ ทีม 2 จากโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลอัจฉริยะ)  จ.สงขลา และทีมจากโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จ.ตรัง  ส่วนทีมในระดับมัธยม ได้แก่ ทีมเจมส์เสน่ห์ศิลป์ ทรงเครื่องเมืองตรัง จ.ตรัง  ทีมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง  ทีมโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จ.ตรัง  และทีมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ มูลนิธิ จ.ตรัง โดยผลการประกวดปรากฏว่า ทีม อนุรักษ์ศิลป์ถิ่นใต้ ทีม 1 จากโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลอัจฉริยะ) คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดในระดับชั้นประถมศึกษา และ  ทีมโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ มูลนิธิ จ.ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษา.

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 สิงหาคม 2559 11:34 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2559 11:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.248.180
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ