นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

bkmom
Ico64
นางสาว วรรณกร พิชัยรัตน์ฺ
นักประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1104
ความเห็น: 0

ม.อ.ตรัง เชิญร่วมประกวดและรับชม “มหกรรมโนราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ”

     

     วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ ร่วมกับสาชาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ มหกรรมโนราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา คณะครู อาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ในจังหวัดตรังและใกล้เคียง พร้อมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่น โดยในโครงการได้มีกิจกรรมการประกวดโนราเพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระชนมายุ 84 พรรษา

     ในการนี้ ได้จัดให้มีการประกวดโนรา การแสดงโนรา 10 คณะจาก 4 จังหวัดภาคใต้ ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการการแสดงโนรา  นิทรรศการการดำเนินกิจกรรมตามโครงการตรังศึกษา และได้เชิญ ฯพณฯท่าน ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวด โดยกิจกรรมดังก
ล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 August 2016 15:27 Modified: 18 August 2016 15:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 kwang saelee, and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ