นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1642
comment: 0

ค่าวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย

ค่าวีซ่าประเทศออสเตรเลียปรับลดลงแล้วคะ  จากเดิม 3800 บาท  เหลือ 3650 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร เอกสารประกอบการพิจารณา ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร คำถามที่พบบ่อย
ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่าธุรกิจ Business Stream 1415   3650


ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์โดยสั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ

ค่าบริการ 600 บาทต่อหนังสือเดินทาง เล่ม สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช๊คหรือแบงค์ดราฟท์ โดยสั่งจ่ายบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่ Fees & Charges ในเว็บไซด์ของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองพหุวัฒนธรรมและชนเผ่าพื้น เมือง (ประเทศออสเตรเลีย)

 

 

http://vfs-au.net/Thai/business_visafees.html

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 July 2013 15:09 Modified: 05 July 2013 15:09 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.214.184.250
Message:  
Load Editor
   
Cancel or