นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2616
ความเห็น: 0

การขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตรา [C]

หนังสือนำขอวีซ่า

เอกสารประกอบและขั้นตอนการขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตรา (หนังสือนำขอวีซ่า)

- หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัด ลงนามโดยปลัดกระทรวงฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศขอให้ออกหนังสืออำนวยความสะดวกการขอวีซ่าจากสถานทูตที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ร้องเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมระบุรายละเอียด กำหนดการเดินทางวัตถุประสงค์ และประเทศที่จะไป    
-  สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย )
-  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีรายชื่อภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องใส่ตำแหน่ง) ของผู้เดินทาง เรียงลำดับให้ตรงกับหนังสือนำ พร้อมระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง
- กรณีขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตราของประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และกัมพูชาหน่วยราชการต้นสังกัดต้องถ่ายสำเนาหนังสือนำจากต้นสังกัดแนบมาอีกหนึ่งชุด ตามข้อกำหนดของสถานเอกอัครราชทูตของทั้งสองประเทศ
- กำหนดวันรับหนังสือนำขอวีซ่า 2 วัน ทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง

    ---------------------------------------------
  
ขอขอบคุณข้อมูลจาก  กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย

ดูตัวอย่างการขอหนังสือนำวีซ่า  ได้ที่เวปไซต์งานประสานงาน

http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/index.htm

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 13 July 2009 10:41 Modified: 13 July 2009 10:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น