นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1949
ความเห็น: 0

การประชุมชี้แจงกรอบวิจัย

ทำไมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจึงไม่ได้รับทุน

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2557

                เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ โรงแรงไดมอนด์พลาซ่าหาดใหญ่ จ.สงขลา ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มาชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยในงานมีการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่อง กลยุทธพิชิตทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า  และมีการบรรยายเรื่อง การชี้แจงกรอบวิจัยและรายละเอียดของทุนประจำปีงบประมาณ 2557   ซึ่งในงานวันนั้น มีคณาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคใต้ให้ความสนใจมาก   จากการไปร่วมฟังการชี้แจงครั้งนี้ด้วย จึงขอยกประเด็นหลัก ๆ ที่นักวิจัยส่วนใหญ่อยากจะทราบว่าทำไมเขียนข้อเสนอโครงการไปแล้วทำไมจึงไม่ได้รับทุน ทำไมจึงไม่ได้รับการพิจารณา โดยในวันนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาบรรยาย และจะพูดเสียงเดียวกันว่า เหตุที่นักวิจัยไม่ได้รับพิจารณาข้อเสนอโครงการเพราะการเขียนข้อเสนอโครงการไม่สอดคล้องกับเรื่องที่แหล่งทุนสนับสนุน ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. คณะผู้วิจัย  ต้องเขียนบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยแต่ละท่านให้ชัดเจน

2. ชื่อเรื่องต้องอ่านแล้วเข้าใจง่าย

3. วัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับเรื่อง

4. ที่มา/หลักการและเหตุผล ก็ต้องสอดคล้องกัน

5. วิธีการวิจัย/จำนวนตัวอย่าง/ที่มาตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัย/วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (แต่ละช่วงเวลา) เช่น ปีที่ 1 ได้อะไร ปีที่ 2 ได้อะไร ให้เห็น output ชัดเจน  เขียนตามลำดับขั้น

7. การทบทวนวรรณกรรม ก็ต้องให้สอดคล้องกันและไม่น้อยเกินไป

8. งบประมาณก็ต้องสอดคล้องกับปริมาณงานของโครงการ (ไม่มากเกิน และก็ไม่น้อยเกิน)

ดังนั้นการจะได้ทุนก็ต่อเมื่อ ผู้ให้ทุน ผู้ทำ ผู้รับ มีความต้องการตรงกัน

คุณสมบัติของนักวิจัยที่จะเขียน proposal ให้ได้ทุน

-           มีใจรักในการทำวิจัย

-           มีความพากเพียรไม่ท้อถอย

-           เอาใจใส่ในการทำวิจัย

-           ใช้สติ ปัญญาคิด

มาเล่าสู่กันฟังเล็ก ๆ น้อย ๆ ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมฟังในครั้งนี้ หากนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ วช. ค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กันยายน 2556 14:16 แก้ไข: 28 กันยายน 2556 14:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ