นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1750
ความเห็น: 3

แนวปฏิบัติการดำเนินงานวิจัย

ก่อนการดำเนินงานวิจัยมีแนวปฏิบัติอย่างไร
คณะได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยของคณะฯ  ได้เปิดอ่านถึงเรื่อง “จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัย และแนวทางปฏิบัติ”  ก็เลยคิดถึงนักวิจัย เนื่องจาก ณ ปัจจุบันหน่วยงานมีคณาจารย์รุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น และอาจารย์บางท่านก็ได้เสนอโครงการวิจัยไปบ้างแล้ว และมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้เริ่มหรืออาจจะเริ่มเขียนโครงการและยังไม่ได้รับทุนวิจัย จึงขอนำบทความจากหนังสือเล่มนี้มาแบ่งปันให้ท่านได้ทราบว่า

จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

                 นักวิจัยพึงใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย ตั้งแต่ขั้นก่อนการดำเนินงานวิจัย ระหว่างการดำเนินงานวิจัย และหลังการดำเนินงานวิจัย จนถึงการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง โดยรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัด

ก่อนการดำเนินงานวิจัย
                  นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด และมีความรู้ความสามารถเพียงพอ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว์ มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยต้องศึกษาข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างนักวิจัยหน่วยงานต้นสังกัด และแหล่งทุนวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
                  1.1 ไตร่ตรองหาหัวข้อวิจัยด้วยความรอบคอบ 
                  1.2 มีความเป็นกลางทางวิชาการ ไม่ดำเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการโจมตี
                  1.3 ศึกษาระเบียบ กฏเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด
                  1.4 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
                  1.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัยอย่างพอเพียง
                  1.6 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการเจ้าของข้อมูล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล
                  1.7 ออกแบบและวางแผนการวิจัยหรือทดลองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบ
วิธีการวิจัย
                  1.8 ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน
                  1.9 ขอรับคำยินยอมจากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทน โดยชอบธรรมที่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับการวิจัยได้ เช่น หน่วยงานที่ดูแล ก่อนเริ่มดำเนินงานวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับการวิจัยมีอิสระในการตัดสินใจเข้ารับการวิจัย หรือถอนตัวจากการวิจัยได้ตามต้องการ
                  1.10 ตระหนักถึงผลการวิจัยที่แม่นยำ
                  1.11 ขออนุญาตเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย
                  1.12 ระบุสถานที่ที่จะดำเนินการวิจัยอย่างชัดเจน
                  1.13 ระบุช่วงเวลาในการทำการวิจัยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย
                  1.14 มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย
                  1.15 ศึกษาและทำความเข้าใจข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน
                  1.16 แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา
ผู้บันทึกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย  ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้เป็นเพียงบางตอนในหนังสือ แต่ยังมีอะไรอีกมากที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัย  

                                                     
 
หากท่านใดสนใจต้องการจะมีหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นของตนเอง ก็สามารถติดต่อไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติค่ะ สั่งจองได้ที่เบอร์ 0-2579-0593 
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2554 15:27 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 อมรรัตน์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สาวคณะทรัพย์ฯ งาม ๆ กันทั้งน้าน

จองหนังสือฟรีป่าวค่ะน้องแจ๋ว ^_^

ไม่ฟรีค่ะ เล่มละ 50 บาท

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ