นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

(0) ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 17 มิถุนายน 2559 10:14 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2559 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015)” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 22 เมษายน 2558 14:19 แก้ไข: 22 เมษายน 2558 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ส่งผลงานร่วมประกวด

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยทาง วช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย 55 ณ อาคารบริการวิชาการกลาง ม.สงขลานครินท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 13 มีนาคม 2555 10:30 แก้ไข: 13 มีนาคม 2555 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้วยทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2011 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2554 โดยทางสถาบันฯได้มีหนังสือเชิญชวน และได้ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อไปจนถึง 15 กันยายน 2554 หากท่านใดส่งบทคัดย่อไม่ทันรอบแรก สามา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 23 สิงหาคม 2554 11:05 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2554 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เชิญชวนเสนอผลงานวิชาการ

ด้วยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2554 ขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีหนังสือเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 23 สิงหาคม 2554 10:39 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2554 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และได้เชิญชวนให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 16 สิงหาคม 2554 13:54 แก้ไข: 16 สิงหาคม 2554 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เชิญชวนเสนอผลงานวิจัย

ด้วยทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ในการนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 15 สิงหาคม 2554 18:36 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2554 18:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ผลงานวิจัย

จากที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอายุครบ 33 ปี เป็นคณะฯที่ถือว่าเก่าแก่ และมีนักวิจัยหลายท่าน แต่ละท่านก็มีความชำนาญ/ความเชี่ยวชาญของสาขานั้น ๆ ซึ่งที่คณะฯ ดำเนินงานวิจัยอยู่ส่วนใหญ่ด้าน 1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. พืชเศรษฐกิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2551 14:49 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2551 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2008) โดยในงานได้มีการประชุมหลากหลายกลุ่มเรื่อง และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และผลงานวิจัยจากหน่วยงานพันธมิตรทั่วประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 07 กรกฎาคม 2551 09:42 แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2551 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]