นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2258
ความเห็น: 3

Hot Issue "รือ...น้ำจะท่วมโลก ???"

"อัตตาหิ อัตตโน นาโถ: ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน"

    ความจริงมีบันทึกอื่นที่อยากจะเขียนอยู่แล้ว แต่วันนี้จะไม่เขียนเพราะมีเรื่อง Hot Issue กว่า ให้เขียน

 

   นอกจากนี้ก็คิดว่าจะไปแอบ "คัดลอกหัวข้อ" ของ ป้าจิ๊บ มาเขียนบ้าง เพราะป้าเธอ List รายการบันทึกที่ยังตัดสินใจไม่ได้เอาไว้ให้ดูหลายเรื่อง แต่เธอยังไม่ได้เขียน คงเพราะเธอกำลัง "เรื่องมาก...." อยู่นั้นเอง

 

   แต่ต่อให้ไม่มีเรื่องจะเขียน ผมเองก็คงไม่กล้าที่จะ "ฉก" บันทึกของเธอมาเขียนหรอกครับ มี 2 เหตุผล ก็คือ หนึ่ง เกรงใจป้าเธออยู่เหมือนกัน และ สอง ตนเองคงเขียนไม่ดีได้เท่ากับเจ้าตัวมาเขียนเอง แน่นอน

 

   ส่วนเรื่อง Hot Issue ที่ตั้งใจจะมาใส่ไว้ในบันทึก ก็ไม่พ้น "เรื่องน้ำท่วม" ครับ เพราะตอนนี้กระแสนี้กำลัง In Train มาก เพราะทั้งคุณ Our Shangri-La ก็ได้เขียนบันทึกดีๆ ไว้แล้ว ในบันทึก "ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๒๒ - R U Ready?"  รวมถึงบันทึกของคุณ ถุงแป้ง เรื่อง "การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ปี 2553" และยังมีบันทึกเก่าอีกหลายบันทึกที่เขียนไว้อย่างน่าสนใจมาก จึงถือว่าเป็น Hot Issue ได้เต็มปากเต็มมือ แม้ว่าทางการจะเริ่มควบคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดกับ "กรุงเทพ" เมืองหลวงของประเทศได้แล้ว ส่วนประเทศราชต่างๆ รอบกรุงเทพ ก็รับความเสียหายและแก้ปัญหากันไปเอง ตามระเบียบครับ ซึ่งรวมถึงปัตตานี และ หาดใหญ่เองด้วย

 

...

...

...

 

    เมื่อปีที่แล้ว วันที่ 1 พ.ค.53  1 พ.ย.53 มอ.ปัตตานี (และหาดใหญ่) เกิดน้ำท่วมใหญ่และพายุยักษ์ ขนาดที่ว่า ชาวบ้านในเขตแหลมนก หลัง มอ.ปัตตานี บอกว่า "ครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ 50 ปี"

 

  หากเปรียบเทียบกับเวลาในปีนี้แล้ว ก็เหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์เท่านั้น ที่เหตุการณ์เดิมอาจเกิดขึ้นได้

 

    ปีนี้ มอ.ปัตตานี ได้เตรียมรับมือกับวาตภัยและอุทกภัยไว้แล้ว และทุกคนที่นี้ก็เตรียมตัว เตรียมใจกันอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี ก็คงพอรับมือไหว !!!

 

   ทั้งนี้ มอ.ปัตตานี ซึ่งประสานงานกับ หน่วยระบาดวิทยาคณะแพทย์ มอ. และ หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดขั้นตอนการเตรียมรับมือไว้อย่างละเอียดและน่าสนใจมากครับ จนขนาดที่ต้องนำมาให้อ่านกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านและกำลังเตรียมตัวรับมือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ครับ

การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย และวาตภัย
ใน ม.อ.ปัตตานี

         ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยในขณะนี้ นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเตรียมการป้องกัน และบรรเทาปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ไว้แต่เนิ่นๆ โดยได้ดำเนินการดังนี้

1.ได้ดำเนินการขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ำในมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 และจะดำเนินการจนแล้วเสร็จทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยภายในเดือน ตุลาคม 2554

2. ได้ซื้อเครื่องสูบน้ำพญานาคชนิดเครื่องยนต์เพิ่มเติม จำนวน 3 เครื่องโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อสูบน้ำ 8 นิ้ว และได้จัดเตรียมสถานที่ติดตั้งบริเวณหลังป้อม 2 ไว้แล้ว นอกจากนี้ได้ซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำเดิมพร้อมบานประตูน้ำและ เดินไฟฟ้าสำรอง รองรับเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง

3.ได้นำวาระการเตรียมการป้องกันอุทกภัยและวาตภัยเข้าหารือ ในที่ประชุมกรรมการวิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 28 กันยายน 2554

4.กำลังดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและวาตภัย โดยมีผู้บริหารจากทุกคณะหน่วยงาน และผู้แทนบ้านพัก ร่วมเป็นกรรมการ

5.ได้เตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์สื่อสาร ยานพาหนะ ถุงทราย ไม้และเชือกปักกันแนวถนน สถานที่จอดยานพาหนะ บุคลากรกู้ภัย ตลอดจนชูชีพ เวชภัณฑ์ อาหารและน้ำ เป็นต้น

6.จะดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ในบริเวณมหาวิทยาลัย และเขตบ้านพักอาศัยที่คาดว่าเมื่อเกิดอุทกภัย หรือวาตภัยจะหักโค่นทับสายไฟฟ้า หรือถนน โดยจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 1-31ตุลาคม 2554

7.ใช้อาคารสำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและวาตภัย และอาคารองค์การนักศึกษาเป็นสถานที่ประกอบอาหาร


การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือพิบัติภัย
1.คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่านเมื่อเกิดอุทกภัย หรือวาตภัย
2.ทำความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของมหาวิทยาลัย และการขอความช่วยเหลือดังนี้
2.1รับฟังเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย
2.2 ติดตามข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี ความถี่ 107.25MHz. โทร073-331069 ภายในโทร.1527,1528
2.3 ขอความช่วยเหลือทางวิทยุสื่อสารของมหาวิทยาลัย ความถี่ 142.525 MHz.นามเรียกขานแม่ข่าย "ศรีตรัง"
2.4 ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยส่องไฟฉายไปที่ยอดโดมอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ(ในช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ) ด้วยรหัสมอส คือ เปิดไฟให้สว่าง สั้นๆ 3 ครั้ง เปิดไฟ ยาว3 ครั้งและเปิดไฟสั้นๆอีก 3 ครั้งหรือ" ดิด ดิด ดิด   ดา ดา ดา   ดิด ดิด ดิด" ซึ่งมาจาก S.O.S ( ... - - - ... ) และทำซ้ำอีก จนกว่าจะมีการตอบรับ
3. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด จากบ้านไปยังที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัย
4.เตรียมอุปกรณ์สื่อสาร เช่นโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร และไฟฉาย รวมทั้งแบตเตอรี่สำรอง ตลอดจน อุปกรณ์ทำอาหารฉุกเฉินและแหล่งอาหาร
5.ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม ควรจะเตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู ดินน้ำมัน เพื่อใช้ป้องกันบ้านเรือน และควรทราบแหล่งวัตถุที่จะนำมาใช้
6.นำรถยนต์ไปจอดไว้ในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง ได้แก่ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าอาคารฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา(อาคาร 16) หน้าอาคารคณะวิทยาการสื่อสาร ถนนหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ ตลอดไปถึงสนามกีฬาใหม่บริเวณหน้าหอพักในกำกับ เป็นต้น
7.บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและเก็บไว้ที่จำง่าย อาทิ
- หน่วยรักษาความปลอดภัย.โทร.1111 ,191(เบอร์ภายใน)
- กองอาคารสถานที่ โทร.1100-1102
- ห้องวิทยุสื่อสาร ม.อ.โทร.073-313345  
- นายสมยศ เอี่ยมหงษ์เหม ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ โทร. 081-7664832
- ผศ.นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ (ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและวาตภัย )โทร. 081-5413251
- งานประชาสัมพันธ์ โทร.073-312318 หรือโทร.ภายใน. 1030-1031
8.รวบรวมของใช้จำเป็น ตลอดจนเอกสารสำคัญ เช่นหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว โฉนด สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาจดทะเบียนรถ ใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ฯลฯ และเสบียงอาหาร    ไว้ในที่ปลอดภัยและสูงกว่าระดับที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึง
9.ทำบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดถ่ายรูปหรือวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
10 เมื่อระดับน้ำสูงจนไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ ให้นำถุงทรายมาปิดคอห่านชักโครก ท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า เพื่อกันน้ำเอ่อล้นเข้ามาภายในที่พักอาศัย
11 นำกระสอบทรายมาปิดกั้นประตูบ้าน และประตูห้องน้ำ หรือใช้อิฐบล็อคและก่อซีเมนต์กั้นน้ำ
12.เตรียมตัดระบบไฟ้า และเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในที่ๆน้ำท่วมไม่ถึง
13.ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในที่พักอาศัย และเส้นทางที่จะต้องเดินทางผ่าน
14.ระมัดระวังกรณีต้องเดินทางผ่านจุดที่มีเสาไฟฟ้าหักโค่น หรือสายไฟ้ฟ้าขาดและแช่อยู่ในน้ำ
15.สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการในช่วงเวลาที่อาจเกิดอุทกภัย ขอให้ฝากกุญแจบ้าน และกุญแจยานพาหนะไว้กับเพื่อนบ้าน หรือหน่วยรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และเคลื่อนย้ายยานพาหนะได้ทันท่วงที
16.นำบัตรประจำตัวติดตัวด้วยเสมอ
17.เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรมีไม้เท้า หรือไม้ยาวๆค้ำยันกันล้ม หรือใช้สำหรับสำรวจสภาพถนน หลุมบ่อ และสามารถใช้ป้องกันสัตว์มีพิษเข้าใกล้ตัวได้
18.ผู้ที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับความเดือดร้อน หรือเมื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ระดับหนึ่งแล้ว สามารถอาสาสมัครมาช่วยเหลือสังคม และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนท่านอื่นๆ  ตามแนวพระราชปณิธาน " ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง....."
18.1 อาสาสมัครช่วยปรุงอาหาร
18.2 อาสาสมัครบรรจุถุงยังชีพ
18.3 อาสาสมัครรับบริจาคสิ่งของ,ขนส่งอาหาร ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ฯลฯ
18.4 อาสาสมัครอยู่เวรประจำกองอำนวยการ
18.5 อาสาสมัครรับเรื่องราวร้องทุกข์ (จดบันทึก และประมวลผล)
18.6 อาสาสมัครช่วยเหลือด้านการพยาบาล
18.7 อาสาสมัครกู้ภัย ,จัดการจราจร, ขนย้ายสิ่งของ ,พายเรือ ,ซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย,บรรจุถุงทราย ฯลฯ
19. ร่วมรับผิดชอบสังคม/มีจิตสาธารณะ เช่นลดการใช้น้ำประปา ลดการใช้ไฟฟ้า แบ่งปันสิ่งของให้ผู้ขาดแคลนหรือด้อยโอกาส ขุดลอกทางระบายน้ำ ช่วยขนย้ายสิ่งของให้เพื่อนบ้าน รับฟังปัญหา ปลอบประโลมแก่ผู้ประสบอุทกภัยหรือวาตภัย (ควรสำรองน้ำไว้ใช้ ก่อนเกิดเหตุ และเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือวาตภัยแล้ว ไม่ควรกักเก็บหรือรีบใช้น้ำประปา ควรลดการใช้น้ำประปา และลดการใช้ไฟฟ้าลง เพราะอาจจะทำให้เกิดความขาดแคลน และกระทบกับสังคมโดยรวม ในช่วงเกิดพิบัติภัย มหาวิทยาลัยอาจจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าเอง โดยมีเครื่องผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง ใช้น้ำมันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในเวลา 24 ชั่วโมง เครื่องละประมาณ 1,200 ลิตร หรือเป็นเงินประมาณ 44,400 บาท ต่อวันต่อเครื่อง )

ขอให้นักศึกษาและบุคลากรได้เตรียมการช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว
ก่อนที่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น "ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน"(อัตตาหิ อัตตโน นาโถ)

สิ่งของจำเป็นเพื่อรับมือพิบัติภัย
1.น้ำดื่ม และอาหาร ที่ไม่จำเป็นต้องปรุงด้วยความร้อน เช่น บะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ผลไม้เช่น กล้วย ส้ม และผลไม้ตามฤดูกาลที่เก็บไว้ได้นาน
2.ไฟฉาย (โดยเฉพาะไฟฉายแบบหลอดLED ประหยัดไฟและสามารถเปิดใช้งานได้นาน) และถ่านไฟฉายสำรอง
3.อุปกรณ์สื่อสาร เช่นโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร และแบ็ตเตอรี่สำรอง พร้อมสายชาร์ต
4.วิทยุเพื่อรับฟังข่าวสาร
5.รองเท้าบูทยางกันน้ำ หรือรองเท้าหุ้มส้น เพื่อป้องกันนการติดเชื้อที่มากับน้ำ และป้องกันสิ่งของแหลมคมบาด หรือตำเท้า
6.ยาสามัญประจำบ้าน และยาทากันยุง
7.เทียนไข ไม้ขีดหรือไฟแช็ก(ระวังเพลิงไหม้)
8.มีด
9.นกหวีดไว้ขอความช่วยเหลือ
10.ถ้าใช้โทรศัพท์บัตรเติมเงิน ให้เติมเตรียมไว้
11.จดเบอร์โทรศัพท์จำเป็นไว้ติดตัว เผื่อกรณีแบตหมด
12.ถุงใส่กระเป๋าเงินและมือถือกันตกน้ำ
13.เตาแก๊สแบบปิกนิค
14 .เสื้อกันฝน(สามารถใช้ห่มนอนหรือกันยุงได้ เมื่อจำเป็น)
15.เปล (ใช้ผูกนอนในที่สูงเพื่อให้พ้นน้ำ หรือพ้นจากสัตว์เลื้อยคลาน)
16.เต็นท์ (สามารถใช้กางนอนกันยุง และกันลมในลานโล่ง หรือบนดาดฟ้าตึกได้หากจำเป็น)
17.ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าขาวม้า
18.ชูชีพ (มีสถิติ ผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ สูงสุด มากกว่าไฟฟ้าช็อต ดินถล่ม หรือโรคฉี่หนู)
19.ถุงดำ( เพื่อใส่ขยะ หรือสิ่งปฏิกูลที่อาจแพร่เชื้อโรค และนำไปกำจัดทำลายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ )
20. เงินสด
21. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ และ/หรือ แอลกอฮอล์
22.กล่องพลาสติก เป้ กระเป๋า หรือถุงพลาสติก เพื่อใส่สัมภาระ
23.ส้วมฉุกเฉิน
24.หากเป็นพื้นที่ๆ เคยมีประวัติน้ำท่วมสูงเป็นเวลานาน ควรมีเรือ หรือแพเพื่อใช้ในการเดินทาง


ทั้งนี้ท่านสามารถ Download เอกสารการเตรียมตัวในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งจัดทำ และรวบรวมโดยหน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่  http://medipe2.psu.ac.th/~disaster/

หรือ Download คู่มื่อรับสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งจัดทำโดย หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ที่ http://cendru.eng.cmu.ac.th/gallery3/index.php/flooding

 

    (แหล่งที่มาจาก http://pr.pn.psu.ac.th/flood2554/2554.html)

 

   อาจจะยาวไปหน่อยนะครับ แต่สิ่งที่ผมชอบในเอกสารเตรียมความพร้อมนี้ คือ สิ่งเล็กๆ ที่ตนเองไม่เคยทราบครับ เช่น

  • ได้รู้สถานที่สูงที่จะเอารถไปจอด

  • สัญญาณ S.O.S. เค้าส่งกับแบบนี้เอง

  • การเก็บทะเบียนบ้านไว้กับตัวแต่ฝากกุญแจรถไว้กับเพื่อนบ้าน (ไม่เชื่อลองกลับไปอ่านอีกครั้งครับ)

  • และทีเด็ดของงานนี้ คือ สโลแกนครับที่ว่า "อัตตาหิ อัตตโน นาโถ=ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน"

 

    ตอนนี้ผมเองก็ต้องกลับไปเก็บทะเบียนบ้านก่อนแล้วครับ เดี๋ยวไม่ทัน...

 

"ใจสั้งมา"

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 ตุลาคม 2554 13:34 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2554 09:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Teddy, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การเตรียมพร้อมกับสภาวะน้ำท่วมเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

แต่ขอพรจากพระเจ้า.อย่าท่วมๆๆ เลยค่ะ ^_^

บรรทัดที่ 13 น่าจะเป็นวันที่ 1 พ.ย.53 หรือเปล่าคะ....

ใช้เลยครับ นี่สิถึงจะเรียกว่า "นักอ่านบันทึก" ตัวจริง ครับ

 

แก้ไขแล้วครับ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.227
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ