นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) อีกครั้งกับการกลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

วันนี้อุโยะเข้าไปดูผลการจัดอันดับของ Webometrics World University Ranking 2011... และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ 1 ของประเทศไทยในการจัดอันดับของ Webometrics World University Ranking ประจำเดือนมกราคม 2011 อีกคร... more »
By อุโยะจัง   created: 03 Febuary 2011 13:16 Modified: 03 Febuary 2011 13:30 [ Report Abuse ]

(1) SCImago Institutions Ranking 2010

SCImago Institutions Ranking (SIR) World Report 2010 : Global Ranking หรือ การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สู่ความเป็น World Class University ได้ดำเนินการจัดอันดับสถาบันหรือองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติประจำปี 2010 จากสถาบันการ... more »
By อุโยะจัง   created: 10 November 2010 11:50 Modified: 10 November 2010 14:05 [ Report Abuse ]

(0) ร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552

ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ สำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นมหกรรมแห่งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ซึ่งก็ได้เสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553... more »
By อุโยะจัง   created: 25 August 2010 09:12 Modified: 25 August 2010 11:10 [ Report Abuse ]

(0) รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ 2553

จากที่ได้เขียนบันทึก ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 มีผู้ที่สนใจส่งรายชื่อเข้าร่วมเยอะเลยทีเดียว ซึ่งเราจะกำหนดปิดรายชื่อวันสุดท้าย ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553และจากการสรุปข้อมูลรายชื่อที่ส่งมายัง สำนักงานประกันค... more »
By อุโยะจัง   created: 30 July 2010 15:36 Modified: 30 July 2010 15:41 [ Report Abuse ]

(1) ผลการคัดเลือก Best Practices ประจำปี 2553 ออกมาแล้วค่ะ

จากทีน้องยาได้มีการเขียนบันทึก Best Practice 2553 ให้คณะ/หน่วยงานส่งแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มายังสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อนำมาคัดลือกเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2553 และจะมีการมีการมอบรางวัลและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ&ldquo... more »
By อุโยะจัง   created: 20 July 2010 14:54 Modified: 10 August 2010 19:16 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2552 ในวันอังคารที่ 10 สิ... more »
By อุโยะจัง   created: 20 July 2010 14:52 Modified: 30 July 2010 15:52 [ Report Abuse ]

(4) พี เอ็ม คิว เอ เอ๋ เอ้ เอ๊ เอ๋?

17-18 มีนาคม 2553 พวกเราชาวสำนักงานประกันคุณภาพได้ไปเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" ของ ก.พ.ร. ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า มาค่ะและมีผู้รับผิดชอบของ ม.อ. ในแต่ละหมวดเข้าร่วมประมาณ 4... more »
By อุโยะจัง   created: 18 March 2010 17:08 Modified: 18 March 2010 17:09 [ Report Abuse ]

(1) ใครดูใครกันแน่หว่า?

ช่วงเช้าของวันนี้ (25 กุมภาพันธ 2553) สำนักงานประกันคุณภาพได้ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาค่ะ (ถ้าจะแยกเป็นงานหลักๆ ได้ 2 งานค่ะ คืองานประกันคุณภาพ และงาน TQA) ทีมที่มาในว... more »
By อุโยะจัง   created: 25 Febuary 2010 15:17 Modified: 25 Febuary 2010 19:19 [ Report Abuse ]

(12) หัวอกคนจัดงาน

พูดได้เลยว่า สำนักงานประกันคุณภาพแทบจะเป็นหน่วยงานที่จัดอบรม ประชุม ฯลฯ มากเป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ เมื่อก่อนจัดเองทั้งหมด แต่ตอนนี้มีงานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย ทำให้ผ่อนภาระตรงนี้ลงไปได้เยอะ (ต้องขอบคุณมา ณ ที่นี้... more »
By อุโยะจัง   created: 18 Febuary 2010 13:26 Modified: 18 Febuary 2010 17:36 [ Report Abuse ]

(2) ม.อ.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไปเมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2549 สำหรับวิทยาเขตปัตตานี และ 20-24 พฤศิจากยน 2549 สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ จากคณะกรรมการฯ นั้น จากการประเมิลดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรอง... more »
By อุโยะจัง   created: 25 December 2009 13:54 Modified: 25 December 2009 14:00 [ Report Abuse ]