นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 2500 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 2311 0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555 1497 10
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 1493 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 1947 0
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 2695 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 3030 5
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 2936 0
หลักสูตรอบรมเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 2557 0
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 2080 1
อีกครั้งกับการกลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 1593 0
SCImago Institutions Ranking 2010 1994 1
ร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552 2206 0
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ 2553 1799 0
ผลการคัดเลือก Best Practices ประจำปี 2553 ออกมาแล้วค่ะ 2633 1
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 2722 0
พี เอ็ม คิว เอ เอ๋ เอ้ เอ๊ เอ๋? 2338 4
ใครดูใครกันแน่หว่า? 1975 1
หัวอกคนจัดงาน 1753 12
ม.อ.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 1760 2
Web Portal PSU-PMQA 2399 9
เชิญร่วมงาน 9 ปี สมศ. 1715 0
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ 1571 0
เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 3632 7
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 2252 3
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 1438 0
ม.อ.ยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University 2370 5
CHE QA Online 2551 ครั้งที่ 1 1845 0
แนะนำน้องใหม่ในสำนักงานประกันคุณภาพ 1903 10
ได้เวลากรอกข้อมูล Onlline กันแล้ว 1261 4
หายเหนื่อยเลย *-* 1863 8
อยากรู้จังว่า Forward | Forward as Attachment ต่างกันอย่างไร 3530 6
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 1849 0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพยาบาลศาสตร์ 1304 0
QMR-QAC ย่อมาจากอะไร ชื่อเต็มๆ ภาษาไทยว่าอะไร ?_? 35197 15
สรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี 6651 5
ครั้งแรกกับการเข้ารับการประเมินจาก ก.พ.ร. 1322 7
ม.อ.ยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University [R] 635 18
พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก รูปแบบภาษาอังกฤษ 3893 2
สำนักงานประกันคุณภาพมี Website ในรูปแบบภาษาอังกฤษแล้วนะ 2158 0
อภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา "พระโสทรเชษฐภคินี กัลยาณมิตราจารย์" 1588 0
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 (3/2551) 1734 6
บรรยากาศงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551" 2392 7
ขอเชิญร่วมงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551" 1503 0
อีกครั้งกับการขึ้นสู่อันดับ 1 ของ Webometrics 2254 3
เริ่มเขียนผลการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี 1873 6
บรรยาย ณ สนอ.ปัตตานี 2035 4
ว่าแล้วไง...โดนอีกแน่ๆ 2972 9
โครงการบรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย” 1759 9
เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย" 1824 3
ตื่นเต้นจัง เพิ่ง...ครั้งแรก >,< 2759 17
PR-PSU CAMPUS TOUR ครั้งที่ 1 3933 9
โครงการพัฒนา QAC 2730 16
ประชุมคณบดีวาระพิเศษ : commit KPIs ปีการศึกษา 2550 1633 6
common data set 1316 2
FIS : Faculty Information System : ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของคณะ [R] 39 10
Report Sheet ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของฉัน T_T 2516 14
ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจำปีการศึกษา 2550 5874 30
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ประชุมย่อย (3)...26 ธ.ค. 50 1627 8
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (2)...18 ธ.ค. 50 1687 6
ไปประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติ : วันที่ 14 ธ.ค. 50 1508 6
ไปประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติ : วันที่ 13 ธ.ค. 50 1753 6
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : Love & Learn...1 1739 7
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : งานวันที่ 30 พ.ย. 50 1580 6
ขอ Slim ด้วยคน 1379 2
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : เดินทางไปกทม. 29 พ.ย. 50 1590 4
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (1)...16 พ.ย. 50 2051 8
ไปประเมินภูเก็ต : หลังประเมินเสร็จ วันที่ 9 พ.ย. 50 1770 6
ไปประเมินภูเก็ต : ประเมินวันสุดท้าย วันที่ 9 พ.ย. 50 1837 6
ไปประเมินภูเก็ต : ประเมินวันแรก วันที่ 8 พ.ย. 50 2109 2
ไปประเมินภูเก็ต : เดินทางสู่ จ.ภูเก็ต วันที่ 7 พ.ย. 50 3348 2
ไปประเมินภูเก็ต : เจอปัญหาเข้าแล้ว -*- 1545 5
สรุปรายงานการประชุม QMR ครั้งที่ 7/2550 [R] 7 0
เย้ๆ...เสร็จซะที...\(*0*)/ 1541 5
มารู้จักสัญลักษณ์ของอุโยะกันเถอะ 6362 12
หนึ่งความภูมิใจของอุโยะจัง 1893 6
สงสารตัวเอง T_T 1792 4
ยิ่งรีบยิ่งผิด 1954 9
กว่าจะได้มาซึ่งเอกสารประกอบวาระการประชุม T_T 1960 9
ไปประเมินภูเก็ต : ประชุม 2 2001 4
ไปประเมินภูเก็ต : ประชุม 1 1970 5
ประชุม QMR : 7/2550 2840 3
ไปประเมินภูเก็ต : เลขา ฯ ส้ม ส้ม 2403 6